Εὐλαβικό προσκύνημα Ἀρχιερέων στόν Ἃγιο Ἀνδρέα, στήν Πάτρα.

Εὐλαβικό προσκύνημα Ἀρχιερέων στόν Ἃγιο Ἀνδρέα, στήν Πάτρα.

Χρέος ἱερό, γιά ἀπόδοση τιμῆς, ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ, πρός τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέα, ὡδήγησε τά βήματα εὐλαβῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας στήν πόλη τῶν Πατρῶν καί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πρωτοκλήτου, προκειμένου νά προσκυνήσουν τόν τάφο του, τήν τιμία Κάρα του καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του.

Πρόκειται γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σαράντα Ἐκκλησιῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κ. Ἀνδρέα καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γκούλου καί Βορείου Οὐγκάντας κ. Νεκτάριο, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Ὁ πρῶτος μεγάλωσε στήν Πάτρα, ὃπου περάτωσε τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασε τήν ἱερά ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας, γιά νά εὑρεθῇ στάς αὐλάς τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό ἀειλαμπές Φανάριο, παρά τούς πόδας τοῦ σοφοῦ οἰακοστρόφου τῆς κατάς Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος ἐξετίμησε τήν σεμνότητα, τό ἦθος καί τήν ἐργατικότητά του καί τόν ἐτοποθέτησε εἰς ἐπιτελικάς θέσεις στήν Πατριαρχική Αὐλή, γιά νά τόν ἀναδείξῃ, ἐν τέλει, εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην Σαράντα Ἐκκλησιῶν.

Ὁ δεύτερος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γκούλου καί Βορείου Οὐγκάντας κ. Νεκτάριος, γέννημα καί θρέμμα τῆς Ἀφρικῆς, σέ περιοχή πού οἱ ἂνθρωποι διψοῦν ὡς ἒλαφοι γιά τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀπό τόν Θεό Ἀλήθεια, ἦλθε στήν Ἑλλάδα, ἐφοίτησε στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν καί ἐκάρη Μοναχός, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος, ἀπό τά σεπτά καί τίμια χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

Ὁ Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος προήγαγε τόν Θεοφιλέστατο, σέ Ἐπίσκοπο Γκούλου καί Βορείου Οὐγκάντας καί τοῦ ἀνέθεσε τήν διαποίμανση, ἑνός εὐλογημένου Λαοῦ, ἀλλά καί τήν εὐθύνη τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὑπεδέχθη μέ πολλήν ἀγάπη τούς δύο Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι συνελειτούργησαν μαζί του, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, τήν Κυριακή 11.12.2022, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε  μέ βάθος θεολογικό τόν θεῖον λόγο, περί τοῦ Μεγάλου Δείπνου καί μετέφερε τάς πατρικάς εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, στόν Ἱερό Κλῆρο καί στόν εὐσεβῆ Πατραϊκό Λαό,

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφώνησε, ἐν χαρᾷ, τούς φιλοξενουμένους Ἀρχιερεῖς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παρεκάλεσε ἀμφοτέρους νά μεταφέρουν σεβάσματα καί εὐχάς, ὁ μέν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν στόν Παναγιώτατο καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, ὁ δέ Θεοφιλέστατος Γκούλου καί Βορείου Οὐγκάντας  στόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο.

Εὐχήθηκε δέ νά ἒχουν οἱ ἃγιοι Ἀρχιερεῖς ὑγιεία καί δύναμη, ὣστε μέσα ἀπό τή ζωή καί τό ἒργο τους, ὁ Θεός νά δοξάζεται καί οἱ ἂνθρωποι νά ὁδηγοῦνται στήν σωτηρία.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *