Παράκληση στήν Πάτρα, γιά τούς Διαγωνιζομένους στίς Πανελληνίες Ἐξετάσεις.

 Στόν μεγάλο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ἐτέλεσε τήν ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί πρός τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τήν

Read more

Facebook

SuperWebTricks Loading...