Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου στήν Πάτρα. Μνημόσυνον Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

Ἑορτή τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου στήν Πάτρα.

Μνημόσυνον Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμη τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (Ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν αὐτοῦ Λειψάνων) καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγον, ἀναφερθείς στίς ἀρετές πού συνέθεταν τόν χαρακτῆρα τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός, στήν ὑπομονή, δηλ. στήν ταπείνωση, στήν προσευχή, στήν ἀγάπη, στήν ἀσκητική βιοτή καί πολιτεία, στήν Μυστηριακή ζωή. Ὁ Ὃσιος ὃπως καί κάθε Ἃγιος ἀποτελεῖ πρότυπο μιμήσεως γιά ὃλους μας Κληρικούς καί Λαϊκούς, προκειμένου νά προκόψωμε πνευματικά καί νά φθάσωμε στόν ἁγιασμό καί στή σωτηρία.

          Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν προσωπικότητα τοῦ ἀλήστου μνήμης Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ἂφησε ἀνεξίτηλα τά ἲχνη τοῦ περάσματός του ὡς Ἓλληνας Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος, σοφός πηδαλιοῦχος τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας. Ἀγάπησε μέ ζέση ψυχῆς καί καρδίας τόν Κύριόν μας καί τήν Ἐκκλησία καί ἐφλέγετο ἀπό ζῆλο καί ἀγάπη πρός τήν ἒνδοξο Πατρίδα μας. Ὑπερασπίστηκε μέ σθένος καί πάθος καί τήν Ὀρθοδοξία καί τά ἱερά θέσμια, τήν παράδοση δηλ. καί τήν κληρονομιά τοῦ Ἒθνους μας. Ὓψωσε τό ἀνάστημα του μή φειδόμενος κόπων καί μόχθων γιά ὃ,τι καλό γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας καί μέχρι τῆς ἐξόδου του ἀπό τόν κόσμον αὐτόν ἀνέπνεε γιά τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα.

          Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐμνήσθη, εὐγνωμόνως, τῶν ἡμερῶν πού ὑπηρέτησε στήν Ἱερά Σύνοδο καί πλησίον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς καί ἐκάλεσε ὃλους νά προσευχηθοῦν στό ἱερό μνημόσυνο πού ἀκολούθησε καί νά προσεύχωνται γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ λαοφιλεστάτου καί ἠγαπημένου τῶν Ἑλλήνων, Χριστοδούλου.

          Τέλος, εὐχήθηκε τά δέοντα, στόν ἑορτάζοντα Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλον Ζώην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ Πατρῶν καί προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων, ὁ ὁποῖος φέρει τό ὂνομα τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου καί εἰς τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἐπαινέσας αὐτόν διά τήν ἐν γένει βιοτή του ὡς Μοναχοῦ καί Κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ἐν ὑπακοῇ, ἐν ταπεινώσει καί συνειδήσει εὐθύνης ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

          Συνελειτούργησαν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὀμπλοῦ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Κωτσάκης καί οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς καί ἂλλοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ ἡ συμμετοχή τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἦτο μεγάλη.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *