Πατρῶν Χρυσόστομος: «Παιδί μου, νά φέρῃς μέ καύχηση τό τιμημένο καί ἒνδοξο ράσο»

Μέ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική κατάνυξη, λιτανεύθηκε στούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν Θεία Λειτουργία τῆς Γ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός καί προσκυνήθηκε ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόθεο Λαό, ὣστε νά ἀντλήσουν οἱ πάντες δύναμη καί νά συνεχίσουν τόν πνευματικό ἀγῶνα, προκειμένου νά φθάσουν στό Ἃγιο Πάσχα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου ἐχειροτόνησε Διάκονο, τόν εὐλαβέστατο νέο Δημήτριο Γκουγιάννο, ἒγγαμο, ἀπόφοιτο τῆς Σχολῆς Ἐπιστήμης τῶν Ὑλικῶν, τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο συνελειτούργησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί πολλοί Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀμέσως μετά τήν χειροτονία τοῦ νέου Διακόνου, τοῦ μίλησε μέ πατρική ἀγάπη, τόν καλοσώρισε στήν χορεία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν  καί τοῦ ὑπενθύμισε τόν συνεχῆ ἀγῶνα  καί τήν ἂρση τοῦ Σταυροῦ, ἰσοβίως, ἀπό τόν Κληρικό, προκειμένου νά φθάσῃ καί ὁ ἲδιος στήν Ἀνάσταση, ἀλλά καί τούς ἀνθρώπους νά ὁδηγήσῃ στήν σωτηρία καί τήν χαρά τῆς κοινωνίας μέ τόν Ἑσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριο.

Τοῦ συνέστησε ὑπομονή, ταπείνωση, προσευχή, ἀδιάλειπτη λειτουργική ζωή, ἀνεξικακία, ἀγάπη…Μάλιστα τοῦ παρουσίασε ὡς πρότυπο σταυροαναστάσιμης πορείας, τόν Ἃγιο Γερβάσιο τῶν Πατρῶν, ἀφοῦ ὁ νέος Διάκονος, ἐφοίτησε στίς νεανικές ὁμάδες τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἃγιος Γερβάσιος καί ἒζησε ὡς κατασκηνωτής καί ὁμαδάρχης στίς Κατασκηνώσεις.

Ἐξέφρασε ἐπίσης τήν χαρά του ὁ Σεβασμιώτατος, διότι ἓνας ἀκόμη ἐκ τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὁποία  εὐλογία, προστίθεται στίς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἐτόνισε μάλιστα, ὃτι ὁ χειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος Κληρικός, ἐκ τῆς πνευματικῆς ρίζης τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὁ ὁποῖος χειροτονήθηκε  μετά τήν Ἁγιοκατάταξη τοῦ ἡγιασμένου πατρός καί διδασκάλου τῶν Πατρῶν.

Ἐν συγκινήσει ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε στόν νέο Διάκονο, ὃτι πλέον θά φέρῃ καί μάλιστα, ἐν καυχήσει, τό ἱερό, μαρτυρικό αἱματοβαμμένο καί ἒνδοξο ράσο τοῦ Ἓλληνος Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, τό ὁποῖο πρέπει νά τιμήσῃ ἓως τῆς ἐσχάτης του πνοῆς.

Ἀκόμη, ἐπήνεσε  τήν σύζυγο τοῦ Διακόνου, ἡ ὁποία μέ χαρά ἐδέχθη νά συμπορευθῇ μαζί του, ὡς Πρεσβυτέρα καί ἐκάλεσε τίς εὐσεβεῖς νέες νά μή δειλιοῦν μπροστά σ’ αὐτή τήν μεγίστη τιμή, νά γίνουν, δηλαδή, σύζυγοι Ἱερέων.

Ὁ νέος Διάκονος στήν προσλαλιά του, ἐξέφρασε τά μύχια αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του καί τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν καί τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, γιά τόν ἐξ’ ἁπαλῶν ὀνύχων πόθον τῆς ψυχῆς του νά ἀκολουθήσῃ τήν ἐσταυρωμένην ὁδόν τοῦ Ἓλληνος Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ. Ἐπίσης ἐμνήσθη τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, διότι στίς αὐλές πού ἐκεῖνος ἐβάδισε καί στά πνευματικά μονοπάτια πού ἐχάραξε ἀνδρώθηκε καί ὁ ἲδιος, ὁ νέος Διάκονος δηλαδή.

Τέλος, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς του, τήν σύζυγό του, τούς πνευματικούς του πατέρες καί τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀγάπη του στό πρόσωπό του καί τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν τιμή τῆς χειροτονίας.

●Ὁ ὑπερμεγέθης Ἱερός Ναός κατεκλύσθη ἀπό εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὣστε νά μή χωράει τό πλῆθος τῶν πιστῶν καί νά συμμετέχουν προσευχητικά καί ἀπό τό προαύλιο. Τοῦτο τό ἐπεσήμανε ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος καί ἐπήνεσε τόν εὐσεβῆ Λαό γιά τήν ἀγάπη  στόν Θεό καί ἀφοσίωσή του στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *