Συγκίνηση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά, στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.

Συγκίνηση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.           Γιά μιά ἀκόμη φορά, σέ κατανυκτικό κλῖμα, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός στόν ἱστορικό ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως

Read more

Facebook

SuperWebTricks Loading...