Εὐλαβικό προσκύνημα Ἀρχιερέων στόν Ἃγιο Ἀνδρέα, στήν Πάτρα.

Εὐλαβικό προσκύνημα Ἀρχιερέων στόν Ἃγιο Ἀνδρέα, στήν Πάτρα. Χρέος ἱερό, γιά ἀπόδοση τιμῆς, ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ, πρός τόν Ἀπόστολον Ἀνδρέα, ὡδήγησε τά βήματα εὐλαβῶν

Read more

Facebook

SuperWebTricks Loading...