Λαμπρά ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Ὂρους τῶν Ἐλαιῶν, στήν Πάτρα.

Λαμπρά ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Ὂρους τῶν Ἐλαιῶν, στήν Πάτρα.                     Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως, ἀλλά καί πνευματικῆς χαρᾶς

Read more

Facebook

SuperWebTricks Loading...