Πατρῶν Χρυσόστομος: «Τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια…»

          Σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καί ἐν Κυρίῳ εὐφροσύνης ἑορτάσθη στήν πόλη τῶν Πατρῶν, ἡ πανέορτος καί ἱερά μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ.

          Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ, ὁ περικαλλής καί ἱστορικός ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου, στό κέντρο τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ὃπου ἐτελέσθησαν οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἡ ἱερά Ἀγρυπνία, ἡ πρωϊνή πανηγυρική Θεία Λειτουργία καί ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως.

          Στόν ἑόρτιο καί στόν μεθέορτο Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἀναφερθείς στή ζωή καί στό ἒργο τοῦ παναγίου Νικολάου.

          Τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐχειροτόνησε Διάκονον, τόν εὐλαβέστατον νέον Νικόλαον Κουστουράκην, ἀπόφοιτον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί μέχρι τῆς χειροτονίας του, νεωκόρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.

          Ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονηθέντα Διάκονον ὁ Σεβασμιώτατος, τοῦ ἐπεσήμανε τρία σημεῖα ἀπό τήν ζωή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὃπως τά παρέδωσε σέ μᾶς στό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου, ὁ ἱερός Ὑμνογράφος.

          α) Κανών πίστεως

          β) Εἰκών πραότητος

          γ) Ἐγκρατείας διδάσκαλος

          Ἀνέλυσε τά τρία αὐτά σημεῖα, ὁ Σεβασμιώτατος καί ἐκάλεσε τόν νέο Διάκονο, νά  ἀγωνισθῇ νά τά ἐφαρμόσῃ στή  ζωή του καί στήν ἱερατική του πορεία, προκειμένου νά φθάσῃ εἰς τόν ἁγιασμόν καί τήν κατά Χριστόν τελείωσιν.

          Ἐτόνισε ἐπίσης καί τίς ἂλλες ἀρετές τοῦ Ἁγίου, ὃπως μέ ἒμφαση τίς παρουσιάζει ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος: Τήν ταπείνωση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κριπίς τῶν ἀρετῶν. Τήν πτωχείαν προκειμένου διά τῆς ἐλεημοσύνης, νά πλουτίσῃ τούς πένητας τῆς πόλεως, εἰς τήν ὁποίαν θεόκλητος ἐτοποθετήθη πρός διαποίμανσιν.

          Ἰδιαιτέρως ἐστάθη στά ἀποτελέσματα τοῦ ἀγῶνος γιά τίς ἀρετές, πού εἶναι ἡ τῶν ὑψηλῶν (οὐρανίων) ἀπόλαυσις καί τῶν πλουσίων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀμοιβή.

          Σήμερα, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἒχομε ἀνάγκη ζηλωτῶν Ἱερέων, μέ ἐνθουσιασμό καί θέρμη ψυχῆς καί καρδίας, προκειμένου νά δίδουν μαρτυρία ζωῆς καί ἀληθείας στόν σύγχρονο κόσμο καί νά ὁδηγοῦν ψυχές ἀθάνατες εἰς νομάς σωτηρίους.

          Ἐπήνεσε καί εὐχαρίστησε τούς γονεῖς καί τήν σύζυγο τοῦ Διακόνου Νικολάου καί εὐχήθηκε σέ ὃλους πᾶσαν χαράν καί εὐλογίαν παρά Κυρίου.

          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ λόγους θερμούς διά τόν Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ. Ἱερόθεον Ἀνδρουτσόπουλον καί τό ἒργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ μετά τῶν συνεργατῶν του Ἐφημερίων καί τῶν Λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐνορίας καί εὐχήθηκε σέ ὃλους, στούς ἑορτάζοντας καί  στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, στούς προσκυνητάς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά δέοντα.

          •Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη ἡ Δοξολογία γιά τήν ἑορτή τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

          •Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ζήριας Πατρῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἐνῶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε, ἀνήμερα στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σαραβαλίου.

 

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *