Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας στήν Πάτρα.

Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας στήν Πάτρα.

          Ἡ Πάτρα ἢδη ζεῖ σέ κλῖμα ἑορταστικό, ἀφοῦ ὁ μήνας Νοέμβριος εἶναι ἀφιερωμένος στόν Ἃγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέα.

          Στό πλαίσιο τῶν λαμπρῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, τῶν Πρωτοκλητείων, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός, ὑπεδέχθησαν τήν περίπυστη καί ἐφέστια Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Πάντων Τριταίας.

          Ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Ὁδηγητρίας, μετεφέρθη ἀπό τήν παλαίφατον Μονή ἐπί τοῦ ὂρους Ὠλενοῦ, στή νέα Μονή τῶν
Ἁγίων Πάντων, ἀπό τόν ἀοίδιμο καί μακάριο κτήτορά της Νεκτάριον.

          Ἡ ἀρχική της θέση, ἦτο ἑντός τοῦ σπηλαίου τοῦ προαναφερθέντος ὂρους, ὃπου ἀκοίμητο καντήλι ἒκαιε ἐνὠπιον τῆς Παναγίας Μορφῆς τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τό ὁποῖον Ἂγγελος τό ἂναβε.

          Ἀκόμη καί σήμερα, πού ἡ εἰκόνα βρίσκεται στό Μοναστήρι, οἱ ποιμένες τῆς περιοχῆς, ὁμολογοῦν ὃτι βλέπουν φῶς ἑντός τοῦ σπηλαίου κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός.

          Μετά τήν ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁδηγητρίας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομον, ἐτελέσθη χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, τῇ συμμετοχῇ Ἱερέων τῆς πόλεώς μας καί πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν, τηρουμένων τῶν μέτρων γιά τήν προστασία ἀπό τήν λοιμική νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ.

          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τήν βαθειά πνευματική σχέση τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέ τήν  Κυρία Θεοτόκο καί στό ὃτι ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, θεωρεῖται ὃτι εἶναι ὁ πρῶτος πού ἢγειρε Ναόν πρός τιμήν  τῆς Μητρός τοῦ Κυρίου μας.

          Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνέλυσε τόν ὃρον Παράκλητος, ὁ ὁποῖος ἀποδίδεται στόν Κύριο, ἐνῶ κραταιά παράκλησις εἶναι ἡ Παναγία μας καί ἐν συνεχείᾳ παρηγοριά μας εἶναι οἱ υἱοί τῆς Παρακλήσεως, οἱ Ἃγιοί μας δηλαδή καί ἐν προκειμένῳ ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας.

          Πρός τήν ἰσχυράν καί κραταιάν παράκλησιν, τήν Παναγία μας, εὐκαίρως ἀκαίρως καταφεύγομεν ὃλοι καί βεβαίως οἱ Πατρινοί, ὃπως καί στόν Ἃγιο Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, προσπίπτομεν ἐκζητοῦντες τήν μεσιτεία πρός Κύριον, ὣστε νά μᾶς παρηγορήσῃ στίς θλίψεις μας, νά γλυκάνῃ τίς καρδιές μας, νά γίνῃ βάλσαμο στίς ψυχές μας καί νά θεραπεύσῃ τίς ἀσθένειές  μας.

          Ἰδιαιτέρως τώρα, ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος πού δοκιμαζόμεθα, ἀπό τήν ἐπάρατο νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ.

          Προέτρεψε τέλος, τόν Λαό καί παρεκάλεσε, ὣστε καθ’ ὃλην τήν διάρκεια τοῦ μηνός, πού θά ἐξελίσσεται τό ἑορταστικό πρόγραμμα πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀλλά καί γενικώτερα, πρῶτον νά προσευχώμεθα καί νά ζοῦμε πνευματικά καί μυστηριακά καί δεύτερον νά τηροῦνται τά ἀπαραίτητα μέτρα, τόσον ἑντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὃσο καί ἐκτός τῶν Ναῶν, ὃπως ὁρίζονται ἀπό τούς εἰδικούς Ἐπιστήμονας.

          Στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχαν, Ἂρχοντες, Πολιτικοί καί Ἐκπρόσωποι τῶν Στρατιωτικῶν Σωμάτων καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού προσῆλθαν μέ τάξη καί εὐλάβεια γιά νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *