Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς Οἰκουμένης. (Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Πάτρα).

Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς Οἰκουμένης.

(Ἡ ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Πάτρα).

 

Μεγάλη ἡμέρα εἶναι για τήν Ὀρθοδοξία σύμπασα, ἡ ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου.

Ἡ ἑορτή φέρει τά ἲσα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς. Γιά τόν λόγο αὐτό τηρεῖται αὐστηρά νηστεία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στο ὁμώνυμο Ἱερό Ἠσυχαστήριο στά Συχαινά Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

           Στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν συγκλονιστική ἱστορία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πού ἀρχίζει ἀπό τῆς Δημιουργίας τοῦ κόσμου, περνάει ἀπό τή φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, προτυπώνεται ἀπό τούς πυρφόρους καί πνευματοκινήτους Προφήτας, φθάνει ἓως τόν Φρικτό Γογλοθᾶ καί ἁγιάζει τόν κόσμο ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί θά καταυγάζῃ φωτί ἀκτίστῳ αἰωνίως τά σύμπαντα.

          Ἀνήμερα, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας, μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί Ἐκπροσώπων ὃλων τῶν Φορέων.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τούς λόγους τοῦ οὐρανοβάμονος Ἀποστόλου Παύλου,«ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ». (Γαλ. στ, 14)

            Πρέπει νά ξεπεράσωμε, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος τόν ἑαυτό μας, μέ τά πάθη καί τό κοσμικό, χαμαίζηλον φρόνημα, προκειμένου νά ἀγκαλιάσωμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, τό σωτήριον Ξύλον, ὣστε νά βιώσωμε τήν Ἀνάσταση.

            Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης προεχείρισε Ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατο νέο Ἀντώνιο Λαμπρόπουλο, φοιτητή τῆς Σχολῆς Βελλᾶ καί ἀπηύθυνε πρός αὐτόν πατρικές νουθεσίες.

            Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη καταστήματα τῆς πόλεως, προκειμένου νά εὐχηθῇ τά δέοντα, καλλιεργώντας καί διατηρώντας τήν ἂμεση ἐπικοινωνία μέ τό ποίμνιό του καί κατέληξε στόν ἀνεγειρόμενο περικαλλῆ  Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Πολιούχου τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ὃπου  ἐνημερώθηκε γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν καί συνομίλησε, γιά τήν περαιτέρω πορεία τοῦ ἒργου, τόσο μέ τόν προϊστάμενο π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὃσο καί μέ τούς ἐργολάβους καί τεχνίτας τοῦ ἒργου τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

            Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη.

            Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐχοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού Πατρῶν, ὃπου παλαιότερον εὑρέθη ἐντός τοῦ κορμοῦ κοπέντος δένδρου, ὁ ἀχειροποίητος Σταυρός καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

            Ἀνήμερα ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιούχου Πατρῶν, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ὡμίλησε περί τῆς δυνάμεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *