Ἐν Πάτραις τῇ 1Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

(Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ἀγαπητοί μου Δάσκαλοι καί Καθηγητές,

Μέ τήν ἀπαρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους αἰσθάνομαι τήν

ἀνάγκη, ἀλλά καί τό χρέος νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας,

προκειμένου νά εὐχηθῶ σέ ὅλους σας νά ἔχετε ὑγιεία σώματος

καί ψυχῆς καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, στό δύσκολο, ἀλλά καί

τόσο ὡραῖο καί ὑπεύθυνο ἔργο σας, στό λειτούργημά σας.

Εἶναι προνόμιο μεγάλο καί εὐλογία ἀπό τόν Θεό, τό νά

εἶναι κάποιος δάσκαλος, ὥστε μέ τόν λόγο του, τίς γνώσεις του,

τήν ὅλη παρουσία του, τό παράδειγμά του καί μέ τήν

κατάθεση, ὄντως, τῆς ψυχῆς του, νά μορφώνῃ, νά παιδαγωγῇ,

νά κατευθύνῃ, νά σφραγίζῃ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα

κυρίως στό Δημοτικό Σχολεῖο, ἀλλά καί στίς ἄλλες βαθμίδες

τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὄχι ἁπλῶς θεωροῦν, ἀλλά ἔχουν τόν

Δάσκαλο ὡς πρότυπο.

Τό λειτούργημα, ὅμως ἀυτό, ὅπως ἀνέφερα καί

προηγουμένως εἶναι δύσκολο ἀπό τήν φύση του, κυρίως, στούς

καιρούς πού ζοῦμε. Ἀλλά τά δύσκολα ἀπαιτοῦν ἐργασία

ὁλόψυχη τήν ὁποία ἐσεῖς προσφέρετε γνώση τῆς σύγχρονης

πραγματικότητας καί τῶν ἀπαιτήσεων τῆς κοινωνίας, τήν

ὁποίαν πιστεύομεν ὅτι κατέχετε καί τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν δυσκολιῶν, τούς ὁποίους ὁ ὑπεύθυνος λειτουργός,

ἐφευρίσκει γιά τό καλό, ἐν προκειμένῳ, τῶν μαθητῶν.

Εἶναι ὅμως καί ὡραῖο λειτούργημα καί εὐλογημένο, διότι ὁ

δάσκαλος δέν ἐργάζεται μόνο γιά τήν μετάδοση γνώσεων καί

τήν πρόσκτηση καί ἐμπέδωσή τους ἀπό τούς διδασκομένους,

ἀλλά καί γιά τήν καλλιέργεια τους γενικῶς τήν πνευματική,

την διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρος τους, καί τήν καλλιέργεια τῆς

ψυχῆς τους.

Σμιλεύει, ὁ δάσκαλος, τίς ψυχές τῶν μαθητῶν μέ τήν

ἀγάπη του καί μέ τό βαθύ του καί συνεχές ἐνδιαφέρον του.

Εἶναι, βέβαια, γνωστοί σέ ὅλους σας οἱ στίχοι τοῦ Κωστῆ

Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος συγκινητικά, ἀναφέρεται στήν μεγάλη

προσφορά τῶν δασκάλων, ἀλλά έν άγάπῃ καί εὐχαριστίᾳ στά

πρόσωπά σας, δανείζομαι μερικούς ἀπ’ αὐτούς προκειμένου νά

σᾶς τούς προσφέρω, ὡς ἀντίδωρο τῆς προσφορᾶς σας ὡς

εὐχαριστία καί ὡς εὐχή.

“Σμίλευε πάλι, δάσκαλε ψυχές….

Κι ὅ,τι σ’ ἀπόμεινε ἀκόμη στήν ζωή σου

Μήν τ’ ἀρνηθείς! Θύσιασέ το ὡς τή στερνή πνοή σου

Χτισ’ τό παλάτι δάσκαλε σοφέ…..

κι ἄν λίγη δύναμη μές στό κορμί σου μένει

Μήν κουρασθεῖς. Εἶν’ ἡ ψυχή σου ἀτσαλωμένη…”

Στό ἔργο σας αὐτό καί τόσο ὑψηλό λειτούργημα πού

ἐπιτελεῖτε, δέν εἶστε μόνοι σας. Ἔχετε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ

ὁποῖος σᾶς ἐπέλεξε γιἀ αὐτή τήν μεγάλη προσφορά σας, στά

παιδιά, στήν κοινωνία ὁλόκληρη. Ἔχετε τίς πρεσβεῖες καί τήν

μεσιτεία τῆς Παναγίας μας, τῆς γλυκυτάτης Μάνας μας, τῆς

παρηγοριᾶς μας καί ἀπαντοχῆ μας. Εἶναι δίπλα σας ὁ Ἅγιος

Ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ προστάτης μας καί πολιοῦχος τῶν

Πατρῶν, οἱ Τρείς Ἱεράρχαι, οἱ προστάτες τῆς Παιδείας, ἀλλά

καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι μας, τούς ὁποίους ἐσεῖς, μέ εὐλαβείᾳ,

ἐπικαλεῖσθε.Ἔχετε τήν ἀγάπη ὅλων μας καί τῆς δικῆς μου

ἐλαχιστότητος προσωπικά, γιά δύναμη καί

ἐπιτυχία στό

πολύτιμο ἔργο σας.

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί Λειτουργοί,

Μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, σᾶς εὔχομαι

ὅ,τι καλό καί

εὐλογημένο στήν ζωή σας καί στό τόσο ὡραῖο ἔργο σας.

Νά ἔχετε ὑγιεία, δύναμη καί κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό.

Σᾶς συνοδεύει ἡ ἀγάπη μου, οἱ θερμές εὐχές μου καί προσευχές

μου.

Νά εἶστε καλά καί πάντα δυνατοί.

Καλή σχολική χρονιά. Ὁ Θεός μαζί σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *