ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ MAΘΗΤΕΣ (Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ἐν Πάτραις τῇ 1Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ MAΘΗΤΕΣ

(Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, ἀπευθύνομαι σέ

σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς πρωτοβάθμιας καί

δευτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, προκειμένου νά ἐκφράσω τίς θερμές

πατρικές εὐχές μου γιά ἓνα καλό καί εὐλογημένο, ἀπό τόν Θεό,

σχολικό ἒτος, γεμάτο ὑγιεία, χαρά καί πρόοδο.

Ἐσεῖς, παιδιά μου, εἶστε ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ χρυσή

ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς πατρίδος μας.

Οἱ καιροί πού ζοῦμε εἶναι ἀρκετά δύσκολοι. Τό προηγούμενο

ἒτος εἲχαμε πολλά προβλήματα, λόγῳ καί τῆς πανδημίας τοῦ

κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα ἐπηρέασαν καί τήν ἐκπαίδευση. Ὃμως ὃλοι καί

δάσκαλοι καί γονεῖς, κυρίως ὃμως ἐσεῖς οἱ μαθητές δώσατε τόν

καλύτερο ἑαυτό σας, ὣστε νά μή δημιουργηθοῦν κενά στό πεδίο τῆς

μάθησης. Πιστεύομε, ὃτι ἐφέτος θά βοηθήσῃ ὁ Θεός νά μήν ἒχωμε

αὐτές τίς δυσκολίες καί σύντομα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτή τήν

πανδημία.

Παιδιά μου, ἀξιοποιῆστε τό χρόνο σας κατά τόν καλύτερο

τρόπο, μελετῆστε καί ἐργασθῆτε, ὣστε νά ἐμπεδώσετε τίς γνώσεις

πού σᾶς προσφέρονται γιά τήν

ὃλη καλλιέργεια τῆς

προσωπικότητός σας. Εἶναι σέ ὃλους γνωστό ὃτι τό σχολεῖο δέν

προσφέρει ἁπλῶς γνώσεις, ἀλλά ἒχει ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ

ὃλου ἀνθρώπου.Στή ζωή σας καί στή προσπάθειά σας ἒχετε πρῶτα ἀπ’ ὃλα

τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἀγαπάει καί σᾶς προστατεύει ἡ Παναγία

μας, ὁ Ἃγιος Ἀνδρέας πού εἶναι ὁ προστάτης καί πολιοῦχος τῆς

Πάτρας καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι.

Σᾶς ἀγαποῦν ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς τους οἱ γονεῖς σας

καί ἐργάζονται ἀκαταύπαστα καί εὐσυνείδητα γιά σᾶς οἱ δάσκαλοί

σας.

Σᾶς ἀγαπᾶμε ὃλοι, καί ἐγώ πού σᾶς ἀπευθύνω αὐτές τίς

εὐχές, εἶμαι κοντά σας μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί τίς θερμές

προσευχές μου γιά κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή σας, γιά

ὑγιεία, πρόοδο καί

ἐπιτυχία στούς στόχους σας.

Στούς γονεῖς σας εὒχομαι νά ἒχουν ὑγιεία καί δύναμη ἀπό τόν

Θεό, νά σᾶς χαίρωνται καί νά σᾶς καμαρώνουν, ἀφοῦ εἶστε τό

ὡραιότερο δῶρο, ὃ,τι πολυτιμότερο τούς ἒχει δώσει ὁ Θεός. Τούς

εὐχαριστοῦμε γιατί ἀγωνίζονται, ὣστε νά σᾶς δώσουν στήν

κοινωνία, ἀνθρώπους μέ ὃλη τήν σημασία τῆς λέξεως.

Ἐπίσης, στούς δασκάλους σας, εὒχομαι νά ἒχουν δύναμη στό

λειτούργημά τους, τό ὁποῖο εἶναι καί ὡραῖο καί πολυεύθυνο, ὣστε

νά ἀνταποκρίνωνται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, καλλιεργώντας

τίς δικές σας προσωπικότητες καί ψυχές.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *