ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

  

Ἐν Πάτραις τῇ  10ῃ Αὐγούστου 2021

Ἀριθμ. Πρωτ.: 224

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, μετά ἀπό τήν περιπέτεια μέ τήν ὑγιεία μου καί τήν νοσηλεία μου στό Γενικό Νοσοκομεῖο Πατρῶν “Ἅγιος Ἀνδρέας” ἤδη εὐρίσκομαι στό Ἐπισκοπεῖο καί δόξα τῷ Θεῷ εἶμαι πάρα πολύ καλά στήν ὑγιεία μου.

Εὐχαριστῶ τόν παντοικτίρμονα Κύριο καί κλίνω γόνυ ψυχῆς καί σώματος ἐνώπιον τῆς Παναγίας Θεοτόκου, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν Ἁγίων μας. Αὐτοί εἶναι οἱ βοηθοί μας, οἱ θεραπευτές μας, οἱ δυνάμεις μας ἐν ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν. Αὐτοί δίδουν ἐπιστήμη καί σοφία στούς ἀνθρώπους καί χαρίζουν καλούς ἰατρούς στήν κοινωνία μας, ὡς χαρακτηριστικά λέγει τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.

Πρός τούτοις, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί παιδιά μου εὐλογημένα, μέσα ἀπό τίς γραμμές αὐτές, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου πρός ὃλους σας, γιά τήν συμπαράστασή σας καί τήν βαθυτάτην ἒκφραση τῶν αἰσθημάτων τῆς ἀγάπης σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, κατά τήν πρόσφατη δοκιμασία τῆς ὑγιείας μου τήν ὁποίαν ὅπως προανέφερα ἐπέτρεψεν ὁ Θεός. Πρωτίστως εὐχαριστῶ γιά τίς προσευχές σας, πού εἶναι ὃτι πολυτιμώτερον ἒχει νά προσφέρῃ κάποιος, ὑπέρ τοῦ ἀδελφοῦ.

Οἱ ἐκφράσεις τῆς ἀγάπης σας μέ κατεσυγκίνησαν καί μέ ὑποχρεώνουν νά συνεχίσω νά προσεύχωμαι θερμότατα γιά Σᾶς πρός τόν Θεό, γιά τόν καθ’ ἓνα προσωπικά, γιά τίς οἰκογένειές σας, γιά τήν πόλη μας καί τήν Μητρόπολή μας ὁλόκληρη.

Ἡ ἀγάπη μεταξύ μας, εἶναι μεγάλη δύναμη, ἐπιστηρίζει, χαροποιεῖ, ἐνδυναμώνει. Ἡ ἑνότητα στήν τοπική Ἐκκλησία εἶναι ἡ αἰσθητή παρουσία τῆς Θείας Χάριτος, πού κάνει τήν Παναγία μας, τόν Ἃγιο Ἀνδρέα καί ὃλους τούς Ἁγίους νά χαίρουν καί νά ἀγάλλωνται, τούς δέ δαίμονας νά φρίττουν.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὃλους, τούς τε ἐντιμοτάτους Ἂρχοντας ἁπαξάπαντας καί ἃπαντα τόν περιούσιο Λαό, τούς ἐνασχολουμένους μέ ἃπαντα τά Μ.Μ.Ε. τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας καί ὃλους τούς ἀδελφούς μας, τούς ἐγγύς καί μακράν οἱ ὁποῖοι  καθ’ ἡμέραν ἐπεδείκνυαν καί ἐπιδεικνύουν τό πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον, τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη τους πρός τόν Ἀρχιερέα τους.

Γιά τούς ἀδελφούς μας, στόν τομέα τῆς ὑγιείας, οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβον τήν ἐπί νυχθημερόν φροντίδα τῆς ὑγιείας μου, ὅπως κάνουν γιά ὅλους ἀναιξερέτως τούς ἀνθρώπους, ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου καί κοντά στά ὃσα προσωπικῶς στόν καθ’ ἓνα ἐξέφρασα, μύχια αἰσθήματα τῆς καρδίας μου, ἀπετύπωσα σέ εἰδικό εὐχαριστήριο ἔγγραφο τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μου, ὣστε νά ὑπάρχῃ καί ἡ αἰσθητή ἒκφραση τῶν ἐκ βάθους ψυχῆς μου εὐχαριστιῶν πρός αὐτούς, γιά ὅ,τι προσφέρουν, θυσιαστικά, ἀπό καρδίας.

Τό ἴδιο ἔπραξα καί πρός τούς εὐλαβεστάτους Κληρικούς καί τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Παρακαλῶ ὃλους σας, νά προσέχετε τήν ὑγιεία σας, ἡ ὁποία εἶναι δῶρο Θεοῦ καί νά προσεύχεσθε γιά τήν διατήρησή της. Αὐτό κάνω καί ἐγώ γιά σᾶς. Νά ἀναθέτε τήν ζωή σας στόν Θεό καί νά δοξάζετε γιά τήν δωρεά Του μέσα καί ἀπό τήν ἰατρική Ἐπιστήμη, ὅπως ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή. Εἶστε ἃπαντες ὁ πολύτιμος θησαυρός τῆς καρδιάς μου. Δῶρον ὂντως τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τήν ἀναξιότητά μου.

Ἡ Παναγία μας, τῆς ὁποίας κατ’ αὐτάς τήν πανσεβάσμιον Ἑορτήν ἑορτάζομε, νά σκέπῃ, νά φρουρῇ καί νά χαριτώνῃ ὅλους σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική

     Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 

       Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ. 3155, Τ.Κ. 26221, Πάτραι

Τηλ.:  2610.320.602 –  Fax: 2610.279.533

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *