ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 2020

 

 

Κυριακή 1 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ)

 

 

7:00 π.μ.

 

6:00 μ.μ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν.
Τρίτη 3 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Παρασκευή 6 Μαρτίου 7.00 μ.μ.

                   9:15 μ.μ.

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἰερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 7 Μαρτίου πρωί                  

                                   11:00 π.μ.

 

6:00μ.μ.     

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων.

Ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τόν ἀείμνηστον εὐεργέτην τῶν Πατρῶν Θεόδωρον Τριάντην, εἰς Α’ Κοιμητήριον Πατρῶν.

Ἐκδήλωσις εἰς Πανεπιστήμιον Πατρῶν διά τόν Ἐθνομάρτυρα Γρηγόριον Μητροπολίτην Δέρκων.

Κυριακή 8 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) πρωί  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὑαγγελιστρίας Πατρῶν-Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.
  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Δευτέρα 9 Μαρτίου 7:00π.μ

 

6:00 μ.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Ἂνω Καστριτσίου.

Μέγα Ἀπόδειπνο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀγριλιᾶς.

Τρίτη 10 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 11 Μαρτίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Μαζαρακίου.
Παρασκευή 13 Μαρτίου 7:00 μ.μ.

                   9:15 μ.μ.

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 14 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Καρυᾶς.
Κυριακή 15 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης  Πατρῶν.
Δευτέρα 16 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σταροχωρίου.
Τρίτη 17 Μαρτίου 7:00π.μ.

 

6:00 μ.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξίου Πατρῶν (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας)

Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστελλοκάμπου.
Πέμπτη 19 Μαρτίου 7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν ( Ἑορτή Ἀγίων Χρυσάνθου καί Δαρείας, Ὀνομαστήρια Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου).
Παρασκευή 20 Μαρτίου 7:00μ.μ. Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
Σάββατο 21 Μαρτίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νιφορεΐκων.
Κυριακή 22 Μαρτίου

(Σταυροπροσκυνήσεως)

7:00π.μ.

 

6:00μ.μ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντοκράτορος Πατρῶν.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Φαρρῶν.
Τρίτη 24 Μαρτίου 4:00μ.μ.

 

6:30μ.μ.

Ἐκδηλώσεις μνήμης διά τόν Ἐθνεγέρτην Ἱεράρχην Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό εἰς Πλατείαν Ὑψηλῶν Ἀλωνίων.

Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 7:30π.μ.                              

                                  

11:00π.μ.

 

6:00μ.μ.

Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ εἰς τόν ὡς ἂνω Ἱερόν Ναόν.

Ἑσπερινός- Μνημόσυνον Κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῶν Ἡρώων καί Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 7:00 μ.μ.

 

9:15 μ.μ.

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν.

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί– Θεία Λειτουργία).

Σάββατο 28 Μαρτίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Πέττα.
Κυριακή 29 Μαρτίου πρωί                

                          6:00 μ.μ.

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντοκράτορος Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Χαλανδρίτσας.
Τρίτη 31 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 1 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγας Κανόνας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
Παρασκευή 3 Ἀπριλίου 7:00μ.μ.

            9:15μ.μ.       

 

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 4 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Καλλιθέας.
Κυριακή 5 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης Πατρῶν.

(Μνήμη  Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’)

  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
Δευτέρα 6 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἰσώματος.
Τρίτη 7 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 8 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νιφορεΐκων.
Παρασκευή 10 Ἀπριλίου 9:00μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Σάββατο 11 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φράγκα.
Κυριακή 12 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερὀν Ναόν Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης Πατρῶν. Τιμή πρός τόν Ἐθνομάρτυρα Ἱερέα Γεώργιον, σφαγιασθέντα ὑπό τῶν Τούρκων, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (πρωί) Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς τά Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας
  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί

 

 3:00 μ.μ.

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν.

Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.

  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Διονυσίου (τοῦ ἐν Ζακύνθῳ) Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν
  6:30 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  9:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (συνέχεια) 11:00 μ.μ. Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ πρωί Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.
  6.00 μ.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

 

 

 

Κυριακή 1 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ)

 

 

7:00 π.μ.

 

6:00 μ.μ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν.
Τρίτη 3 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Παρασκευή 6 Μαρτίου 7.00 μ.μ.

                   9:15 μ.μ.

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἰερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 7 Μαρτίου πρωί                  

                                   11:00 π.μ.

 

6:00μ.μ.     

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Δεμενίκων.

Ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τόν ἀείμνηστον εὐεργέτην τῶν Πατρῶν Θεόδωρον Τριάντην, εἰς Α’ Κοιμητήριον Πατρῶν.

Ἐκδήλωσις εἰς Πανεπιστήμιον Πατρῶν διά τόν Ἐθνομάρτυρα Γρηγόριον Μητροπολίτην Δέρκων.

Κυριακή 8 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) πρωί  Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὑαγγελιστρίας Πατρῶν-Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων.
  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
Δευτέρα 9 Μαρτίου 7:00π.μ

 

6:00 μ.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Ἂνω Καστριτσίου.

Μέγα Ἀπόδειπνο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀγριλιᾶς.

Τρίτη 10 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 11 Μαρτίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Μαζαρακίου.
Παρασκευή 13 Μαρτίου 7:00 μ.μ.

                   9:15 μ.μ.

Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Χοροστασία στήν Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 14 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Καρυᾶς.
Κυριακή 15 Μαρτίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης  Πατρῶν.
Δευτέρα 16 Μαρτίου 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σταροχωρίου.
Τρίτη 17 Μαρτίου 7:00π.μ.

 

6:00 μ.μ.

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξίου Πατρῶν (Μετόχιον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας)

Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστελλοκάμπου.
Πέμπτη 19 Μαρτίου 7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν ( Ἑορτή Ἀγίων Χρυσάνθου καί Δαρείας, Ὀνομαστήρια Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου).
Παρασκευή 20 Μαρτίου 7:00μ.μ. Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
Σάββατο 21 Μαρτίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νιφορεΐκων.
Κυριακή 22 Μαρτίου

(Σταυροπροσκυνήσεως)

7:00π.μ.

 

6:00μ.μ.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντοκράτορος Πατρῶν.

Δευτέρα 23 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Φαρρῶν.
Τρίτη 24 Μαρτίου 4:00μ.μ.

 

6:30μ.μ.

Ἐκδηλώσεις μνήμης διά τόν Ἐθνεγέρτην Ἱεράρχην Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό εἰς Πλατείαν Ὑψηλῶν Ἀλωνίων.

Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Τετάρτη 25 Μαρτίου 7:30π.μ.                              

                                  

11:00π.μ.

 

6:00μ.μ.

Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ εἰς τόν ὡς ἂνω Ἱερόν Ναόν.

Ἑσπερινός- Μνημόσυνον Κτητόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῶν Ἡρώων καί Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 7:00 μ.μ.

 

9:15 μ.μ.

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Πατρῶν.

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί– Θεία Λειτουργία).

Σάββατο 28 Μαρτίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Πέττα.
Κυριακή 29 Μαρτίου πρωί                

                          6:00 μ.μ.

Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντοκράτορος Πατρῶν.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν  Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.

Δευτέρα 30 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Χαλανδρίτσας.
Τρίτη 31 Μαρτίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 1 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγας Κανόνας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
Παρασκευή 3 Ἀπριλίου 7:00μ.μ.

            9:15μ.μ.       

 

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν

Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν (Ὄρθρος–Χαιρετισμοί–Θεία Λειτουργία)

Σάββατο 4 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Καλλιθέας.
Κυριακή 5 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παντανάσσης Πατρῶν.

(Μνήμη  Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’)

  6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν.
Δευτέρα 6 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ἰσώματος.
Τρίτη 7 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνον καί Χαιρετισμοί τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Τετάρτη 8 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Νιφορεΐκων.
Παρασκευή 10 Ἀπριλίου 9:00μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία εἰς τόν Παλαιόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Σάββατο 11 Ἀπριλίου 6:00μ.μ. Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Φράγκα.
Κυριακή 12 Ἀπριλίου (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ) πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερὀν Ναόν Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης Πατρῶν. Τιμή πρός τόν Ἐθνομάρτυρα Ἱερέα Γεώργιον, σφαγιασθέντα ὑπό τῶν Τούρκων, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (πρωί) Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς τά Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας
  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί

 

 3:00 μ.μ.

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν.

Ἱερόν Εὐχέλαιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.

  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Διονυσίου (τοῦ ἐν Ζακύνθῳ) Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐπισκοπείου Πατρῶν
  6:30 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Παθῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  7:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρωί Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
  9:00 μ.μ. Ὑποδοχή τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἐπισκοπείου Πατρῶν.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (συνέχεια) 11:00 μ.μ. Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ πρωί Ἐπίσκεψις Μητροπολίτου εἰς Ἱδρύματα τῆς πόλεώς μας.
  6.00 μ.μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *