Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου 2019

Έχων ημέρας Τριάκοντα. Η ημέρα έχει ώρας 13 και η νυξ ώρας 11.

Δευτέρα1/4 . Πρωινή ακολουθία και Αγιασμός 6.30-9.15 π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Το βράδυ 7.30-8.30 μ.μ.

 • Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 2/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Τετάρτη3/4 . Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Απογευματινή  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.00 -7.00μ.μ.

Πέμπτη 4/4 . Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Παρασκευή 5/4 . Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15 π.μ.

Το απόγευμα οι Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7.00-8.30 μ.μ.

Σάββατο Σάββατο Δ΄ των Νηστειών 6/4.  Ευτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως (+582). Θ. Λειτουργία 6.45-9.00 μ.μ.

Το απόγευμα ο Εσπερινός 6.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 7/4. « Ιωάννου οσίου συγγραφέως της Κλίμακος». Καλλιοπίου και Ακυλίνης μαρτύρων (+ 304). Γεωργίου οσίου επισκ. Μυτιλήνης (+ θ΄αι.). Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα ο Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Δευτέρα 8/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Το βράδυ 7.30-8.30 μ.μ.

 • Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 9/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Τετάρτη 10/4. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.45-9.15π.μ.

Το απόγευμα ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 7.00-8.50 μ.μ.

Πέμπτη 11/4. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.15-9.15 π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Παρασκευή 12/4. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15π.μ.

Το απόγευμα Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6.30-9.30 μ.μ (περίπου).

Σημείωσις:Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου δύναται να ψαλλεί είτε μαζί με το μικρό απόδειπνο (όπως έγινε κατά την α΄,β΄,γ΄ και δ΄στάση των Χαιρετισμών) είτε μαζί με την ακολουθία του Όρθρου, όπως γίνεται στην Ενορία μας. Όταν ψάλλεται η ακολουθία του Ακαθίστου στον Όρθρο, έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλην όμως έχει και κατανυκτικότερο χαρακτήρα αφού δίδει την ευκαιρία στους πιστούς μέσα από το πλήθος των ύμνων να απευθύνουν δεήσεις και ικεσίες εκτενώς προς την ΥπέρμαχονΣτρατηγόν του γένους μας, την ΚυρίανΘεοτόκον και Μητέρα του Θεού ημών.

Σάββατον του Ακαθίστου Ύμνου 13/4. Μαρτίνου πάπα ‘Ρώμης του ομολογητού (+655).  Θ. Λειτουργία 8.00 -9.30 π.μ. (άνευ όρθρου επειδή ο όρθρος εψάλλει χθες εις τον ΑκάθιστονΎμνον).

Το απόγευμα : Εσπερινός 6.00μ. μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ14/4. Μαρίας οσίας της Αιγυπτίας (+522), Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου εκ των 70. Θωμαϊδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτυρος του εν Τριπόλει (+1803). Θ. Λειτουργία 6.15-10.00 π.μ.

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019

Μετά τη Θ. Λειτουργία θα διενεργηθεί ο Έρανος της Αγάπης υπέρ των Πτωχών-Άγιον Πάσχα 2019 . Θερμά παρακαλούμε ώστε: α) Όσοι μπορείτε, να πλαισιώσετε τα συνεργεία του Φιλοπτώχου Ταμείου , ερχόμενοι σε συννενόηση με τον Προϊστάμενο του Ναού , π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Θα χρειαστεί να διαθέσουμε ίσως 3 ώρες από το χρόνο μας δηλαδή από τις 10.30 το πρωΐ έως τις 1.30 το μεσημέρι. Ο χρόνος αυτός θα δοθεί στο Χριστό που εκουσίως ενεδύθη την «πτωχείαν» και θα είναι ευλογία τεράστια για τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. β) Όποιος προσφέρει , ό,τι προσφέρει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι το έδωσε στον Ίδιο Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν διότι ο Ίδιος ο Κύριός μας , μας λέει «……Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω….» (Ματθ. Κεφ. 25 στιχ. 35).

Το απόγευμα ο Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00-5.45 μ.μ.

Δευτέρα προ των Βαΐων 15/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Τρίτη προ των Βαΐων 16/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

 Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00μ.μ.

Τετάρτη προ των Βαΐων 17/4. Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

Το απόγευμα Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.00-7.00 μ.μ.

Πέμπτη προ των Βαΐων 18/4.Πρωινή ακολουθία 6.30π.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00 μ.μ.

Παρασκευή προ των Βαΐων 19/4.Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15 π.μ.

Το απόγευμα το μικρό απόδειπνο και ο κανών του αγίου Λαζάρου 6.00 μ.μ.

Σάββατο του Λαζάρου 20/4. Θεία Λειτουργία 6.30-9.30 π.μ.

Σημείωσις: Εάν κανείς έχει τη δυνατότητα καλό είναι να φέρει ¨Βάγια¨στο Ναό.

Το απόγευμα ο Εσπερινός 6.00-6.50 μ.μ.

+  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΒΑΙΩΝ , εν η την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν την εις Ιερουσαλήμ Εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν 21/4. Θεία Λειτουργία 6.15-10.00 π.μ.

+ Κυριακή των Βαϊων 21/4,

το απόγευμα: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 7.00-9.00 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4.« Μνείαν ποιούμεθα Ιωσήφ του παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης συκής».

Το πρωΐ : Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00 -9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου 7.00 – 9.00 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23/4.«Η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων».

Το πρωΐ :Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων  7.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα : Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-9.15 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4.«Μνεία της αλειψάσης τον Κύριονμύρω πόρνης γυναικός».

Το πρωΐ : Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων  7.00-9.30π.μ.

Το μεσημέρι: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ  3.00 μ.μ.

Το απόγευμα: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ  ΔΕΙΠΝΟΥ 7.00-9.00 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 25/4.« Τον ιερόν νιπτήρα εορτάζομεν, την υπερφυάπροσευχήν και την προδοσίαν αυτήν».

Το πρωΐ : ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8.00 -10.30 π.μ.

Το απόγευμα : Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ           6.30 -10.35  μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4.« Τα άγια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού΄ έτι δε μνεία της του ευγνώμονος ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας».

Το πρωΐ : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ 8.00-12.00 π.μ.

Σημείωσις: Από ώρας 12.30 μ.μ. έως 5.30 μ.μ. θα βρίσκεται ιερεύς εις το Κοιμητήριον .

Το απόγευμα: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 6.45 μ.μ.

ΈΞΟΔΟΣ  ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 9.00 μ.μ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ :

Ι. ΝΑΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΞΙΑ-ΝΙΚ. ΝΤΕΒΕ ΔΕΞΙΑ –ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ—ΓΥΜΑΝΣΙΟ ΟΒΡΥΑΣ (Αμπελώνων)-ΗΛΕΙΑΣ ΔΕΞΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΔΕΞΙΑ- Ι. ΝΑΟΣ.

+ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 27/4.

Το πρωΐ: Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8.00-10.30 π.μ.

Το βράδυ :Η ΠΑΝΝΥΧΙΣ 11.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΘ’ ΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ 28/4.

Η  τελετή της Αναστάσεως την 12ηννυχτερινήν ακριβώς. Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  12.00-2.15 π.μ.

 Παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς μας Ενορίτες αυτή τη λαμπροφόρο βραδιά της Αναστάσεως του Θεανθρώπου να μην σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους στο προαύλειο που θα γίνει η Τελετή της Αναστάσεως και τους προτρέπουμε για όσους είναι δυνατόν να αποφύγουν τη χρήση του αυτοκινήτου ή ΝΑ ΣΤΑΥΜΕΥΣΟΥΝ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΑΥΛΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ (νοτιο-ανατολικά) ή ΣΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΔΡΟΜΟΥΣ.

Επίσης παρακαλούμε θερμότατα ώστε όλοι να κρατούμε τις Αναστάσιμες Λαμπάδες σε ορθία στάση και έχοντας τοποθετήσει κηροστάτη στη Λαμπάδα μας (όσοι τυχόν αμελήσουν να πάρουν θα τους προσφέρει ο Ναός) ώστε τόσο ο Ναός εσωτερικά όσο και το Προαύλειο για το οποίο προσφάτως δαπανήθηκε σεβαστό ποσό για τη συντήρησήτου να μείνουν καθαρά , όπως αρμόζει στην Ενορία μας.

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΪ : Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  (στο τέλος του Εσπερινού οι Χριστιανοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους τον ασπασμό της αγάπης)11.00-12.15π.μ.

Σημείωσις : Λόγω της αυριανής εορτής του Αγίου Γεωργίου ο Ναός θα ανοίξει το απόγευμα από ώρας 5.15 μ.μ. έως 7.00 μ.μ.

+ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 29/4.  Αγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Ιάσωνος και Σωσιπάτρου εκ των 70. Πανηγυρική Θ. Λειτουργία 6.45-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: ο Εσπερινός εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 6.00 μ.μ.

+ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 30/4.Μνήμη των νεοφανών μαρτύρων ‘Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης των εν Λέσβω, Ιακώβου αποστόλου, αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου (+44), Κλήμεντος οσίου, Δονάτου επισκόπου Ευροίας, Αργυρής νεομάρτυρος της εν Πικριδίω (+1725).

Θ. Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Κων/νου και Ελένης 7.00-10.00 π.μ.

Το απόγευμα:ο Εσπερινός εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού 6.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Κάθε Σάββατο απόγευμα από 4.30 Έως 7.00 μ.μ.  βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο. Επίσης τις παραμονές μεγάλων εορτών-προ του εσπερινού-θα υπάρχει Ιερέας στο Κοιμητήριο. Εάν κάποιος επιθυμεί την τέλεση έκτακτης ιεροπραξίας στο Κοιμητήριο θα επικοινωνεί με τον Ιερέα στο τηλέφωνο του Ι. Ναού , 2610-522-104.
 2. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διατίθενται από τον Ι. Ναό μας οι αναστάσιμες λαμπάδες τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν οι ευλαβείς ενορίτες μας.
 • ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ & ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ (δημιουργίες των παιδιών του Κατηχητικού μας σχολείου).
 • Τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματισθεί η Θ. Κοινωνία για τους ασθενείς. Γι τούτο παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς ενορίτες να ενημερώσουν εγκαίρως στο τηλέφωνο του Ι. Ναού 2610 -522-104 ,  το αργότερο έως τη Μ. Τρίτη.
 • «ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ» . Όσοι εκ των αγαπητών Ενοριτών επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν αυγά κατά τη διάρκεια της ΄Βουβής Εδομάδας¨ 15 έως 20 Απριλίου ώστε κατά την παράδοση, να βαφτούν τη Μεγάλη Εβδομάδα και να διανεμηθούν ευλογημένα μαζί με το πασχαλινό κουλούρι στους πιστούς , το βράδυ της Αναστάσεως.
 • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ.

Είναι ευλογημένη παράδοση οι πιστοί να προσφέρουν άνθη και στεφάνια προκειμένου να στολισθεί ο Επιτάφιος , ο Σταυρός και όλος γενικά ο Ναός της άγιες ημέρες του Πάσχα. Θερμά παρακαλούμε τους αγαπητούς ενορίτες μας να το πράξουν και φέτος προσφέροντας ο καθ’ένας ό,τι μπορεί με ταπείνωση και επισημαίνουμε ότι τα στεφάνια που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι από άνθη και όχι κάποια «ακάνθινα» που κυκλοφορούν.

7.Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

 1. Να ακολουθούμε τον Επιτάφιο ( πίσω από τους Ιερείς) και όχι να προπορευόμαστε βάζοντας πίσω μας τον Βασιλέα της δόξης.
  1. Να μην συζητούμε αλλά να προσευχόμαστε και να ψάλλουμε ει δυνατόν τα εγκώμια του Επιταφίου.
  1. Τα σπίτια και τα καταστήματα από τα οποία θα διέλθει ο Επιτάφιος να είναι φωταγωγημένα , να έχει αναρτηθεί η Ελληνική  Σημαία, να καίγονται κεριά και θυμίαμα.

Να μην ενθαρρύνουμε τόσο κατά τη Μ. Παρασκευή όσο και κατά την Ανάσταση συμπεριφορές κάποιων που με κροτίδες και άλλα ανίερα και επικίνδυνα μέσα βεβηλώνουν αυτές τις άγιες ημέρες και εάν μεν το κάνουν από άγνοια ας καταλάβουν ότι οι εχθροί του Χριστού δε θέλουν να ακούγονται οι ιερές ψαλμωδίες και το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΙΕΡΕΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΩΡΑΣ 12.30 μ.μ. έως 5.30 μ.μ.

 • «ΟΙ ΙΕΡΟΠΑΙΔΕΣ» & « ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ» καλοῦνται καθ’ ὅλη τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος να προσφέρουν τη διακονία τους στο Ιερό.

 Ειδικότερα « ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ» νὰ συμμετάσχουν:

 • Μ. Παρασκευή πρωϊ , μετά την αποκαθήλωση (Στολισμός Επιταφίου).
 • Μ. Παρασκευή βράδυ – ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

ἐνδεδυμένες με μπλέ ή μαύρη φούστα και λευκό πουκάμισο. Καλόν είναι νὰ ἕχουν μαζί τους ἕνα καλαθάκι με ἄνθη ἤ μπουκαλάκι μὲ κολώνια γιὰ νὰ ραίνουν τὴν εικόνα.

 Έάν δὲν ἔχουν, θὰ τοὺς δοθεί.

 • Μ. Σάββατο πρωϊ  8.30 π.μ.(πρώτη  ανάσταση)
 • ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ . ( Στην υποδοχή του Αγίου Φωτός 10.45 μ.μ. και στην Αναστάσιμη Θ. Λειτουργία).
 •  

9.ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι. ΝΑΟΥ»

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμε τους ευσεβείς πιστούς ότι συνεχίζεται η Αγιογράφηση του Ι. Ναού. Σας ευγνωμονούμε για τη μέχρι τώρα στήριξή σας (ηθική και οικονομική) και εκ των προτέρων ευχαριστούμε για οποιαδήποτε μελλοντική σας προσφορά είτε δίδοντας χρήματα στο παγκάρι ή στο δίσκο του Ι. Ναού είτε ακόμα κάνοντας κάποια οικονομική προσφορά (με απόδειξη από τον Ι. Ναό) είτε καταθέτοντας χρήματα στον ενοριακό λογαριασμό Δωρεών στην Τράπεζα ALPHABANK Αρ. Λογαριασμού 530-002101-286524.

10. Μέσα Ενημέρωσης του Ναού μας

Μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ενορία μας είτε μέσα από την ηλεκτρονική μας σελίδας:   www.inovrias.gr

είτε κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook

« Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Τρίτη 2/4. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη 3/4. 9.00-11.00 π.μ.   `
Πέμπτη 4/4.   5.00-7.00 μ.μ.
Σάββατο 6/4. 10.00-13.00 π.μ. (τα παιδιά του Κατηχητικού)  
Δευτέρα 8/4.   5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη 9/4. 9.00-11.00 π.μ.     5.00-7.00 μ.μ.
Πέμπτη 11/4. 10.00-11.30 π.μ.    
Σάββατο 13/4. 10.00-13.00 π.μ. (τα παιδιά του Κατηχητικού).  
Δευτέρα προ των Βαϊων 15/4.   5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη προ των Βαϊων 16/4. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη προ των Βαϊων  17/4. 9.00-11.00 π.μ.    
Πέμπτη προ των Βαϊων  18/4. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Παρασκευή προ των Βαϊων 19/4.   5.00-6.00 μ.μ.
Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *