Πρόγραμμα Μαρτίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η ημέρα έχει ώρας 12 και η νυξ ώρας 12.

Παρασκευή 1/3. Θ. Λειτουργία & Αγιασμός 6.30-9.15 π.μ.

«ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟΝ»

ΕΙΔΗΣΙΣ: Ἀπὸ ὥρας 12.30 τὸ μεσημέρι ἕως τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου θὰ βρίσκονται οἱ Ἱερεὶς εἰς τὸ Κοιμητήριον διὰ τὴν τέλεσιν Τρισαγίων ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.

Σημείωσις: Διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν θὰ τελεσθοῦν Τρία Τρισάγια εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, ὡς ἑξῆς:

Ο Ι. Ναός θα ανοίξει στις 3.00 μ.μ.

 • Α΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 3. 30 μ.μ.
 • Β΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 4.30 μ.μ.
 • ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 5.30 μ.μ.

Σάββατο 2/3. «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ΄ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Ησυχίου μάρτυρος. Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας Κύπρου (+326). Ευθαλίας παρθενομάρτυρος (+252). Θ. Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνον τῶν Κεκοιμημένων 6.45 -9.30 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 3/3. «Μνήμη τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου των μαρτύρων. Θεοδωρήτου ιερομάρτυρος. Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Δευτέρα της τυρινής 4/3. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Εἴδησις: Εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς παρούσης ἐβδομάδος, προοίμιον καὶ θυρανοίξια οὔσης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νηστείας, μόνον διὰ τύρου, ὠῴν καὶ ἰχθύων ἀκινδύνως καταλύομεν.

Το βράδυ: Σύναξις Νέων 7.30-8.30 μ.μ.

 • Γίνεται συζήτηση με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη  Διδασκαλία.

Τρίτη τῆς Τυρινῆς 5/3.  Το πρωΐ : Όρθρος 7.00 π.μ.

Το απόγευμα : Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Τετάρτη της Τυρινής 6/3. Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7 π.μ.

 • Τὸ ἀπόγευμα ἀντὶ Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος θὰ μεταβοῦμε γιὰ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐλεούσης, ὅπου θὰ τελέσουμε Παράκληση καὶ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας πάντων ἡμῶν. Ἀναχώρησις 3.30 μ.μ καὶ ἐπιστροφή περὶ ὧραν 8.00 μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής στο Ναό.

Πέμπτη της Τυρινής 7/3. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινός 5.30 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή της Τυρινής 8/3. Το πρωϊ: Όρθρος 6.45 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.30 μ.μ.

Σάββατο της Τυρινής 9/3. «Των εν ασκήσει λαμψάντων αγίων ανδρών και γυναικών». Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως (784-806). + Των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων των εν τη λίμνη Σεβαστείας μαρυρυσάντων (+320).Θ. Λειτουργία 6.45-9.15 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 10/3. «Ανάμνησις της από του παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ». Κοδράτου του εν Κορίνθω και των συν αυτώ 5 μαρτύρων (+251) Αναστασίας της πατρικίας, Μιχαήλ Μαυροειδή νεομάρτυρος του εν Ανδριανουπόλει (+1544).. Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγνώμης 5-5.45 μ.μ.

Κατανυκτικός λέγεται, διότι ψάλλονται κατανυκτικά τροπάρια από το Τριώδιο, που το περιεχόμενό τους διαποτίζεται από βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητος, πένθος, συντριβή, μετάνοια και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών.

Εσπερινός Συγνώμης λέγεται, αυτός μόνον, από τους Κατανυκτικούς, διότι στο τέλος της ακολουθίας ο λαός ασπάζεται το Ευαγγέλιο ζητώντας από τον Ιερέα συγνώμη και στη συνέχεια και μεταξύ τους ,ώστε συγχωρεμένοι να αρχίσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/3. «Άρχεται η αγία και μεγάλη τεσσαρακοστή» Η πρωινή ακολουθία 6.30-9.00π.μ.

Το απόγευμα: το Μέγα Απόδειπνο μετά τμήματος του Μεγ. Κανόνος 5.30-7.00 μ.μ

Η ημέρα είναι για πολλούς αργία και ως πρώτη ημέρα της Τεσσαρακοστής είναι πνευματικά ωφέλιμο και σωστό να την αρχίσουμε με τον πρωινό εκκλησιασμό και το απόγευμα να παρακολουθήσουμε και να απολαύσουμε το πρώτο Μέγα Απόδειπνο.

Τρίτη 12/3. Πρωινή ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα: το Μέγα Απόδειπνο 5.30 μ.μ.

Τετάρτη 13/3. Πρωϊνή ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα, Εσπερινή  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.00-7.00 μ.μ.

Πέμπτη 14/3. Πρωινή Ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα: το Μ. Απόδειπνο 5.30 μ.μ.

Παρασκευή 15/3. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15 π.μ.

 • Το μεσημέρι από ώρας 2.00 μ.μ. θα βρίσκεται Ιερεύς στο Κοιμητήριο για την τέλεση Τρισαγίων.

Ο Ναός θα ανοίξει στις 2.30 μ.μ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών θα τελεσθούν τρία Τρισάγια:

 • Α΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 3.00 μ.μ.
 • Β΄ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 4.00 μ.μ.
 • Γ΄ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 5.00 μ.μ.
 • Το απόγευμα  ώρα 7.00 μ.μ. ΟΙ Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Σάββατο α΄των νηστειών 16/3.« Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος (μνήμη του δια κολλύβων θαύματος)». Σαββίνου του Αιγυπτίου (+287), Ιουλιανού μάρτυρος (γ΄αι.), Χριστοδούλου οσίου του εν Πάτμω .Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας θυμάται και εορτάζει το δια των κολλύβων θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, όταν ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός ο Παραβάτης σκέφθηκε να μολύνει τους Χριστιανούς την «Καθαρά Εβδομάδα» προσφέροντάς τους στην αγορά της Κων/πόλεως μόνο μη νηστήσιμα φαγητά και επιπλέον «ειδωλόθυτα». Τις προθέσεις  αυτές του Ιουλιανού τις αποκάλυψε ο Άγιος Θεόδωρος στον Πατριάρχη Ευδόξιο , παρουσιασθείς στον ύπνο του και λέγοντάς του να ειδοποιήσει τους Χριστιανούς να κάμουν κόλλυβα.

Θ. Λειτουργία- ευλόγησις των εορτίων κολλύβων προς τιμήν του Αγίου Θεοδώρου και Νεκρώσιμον Τρισάγιον 6.30-9.30 π.μ.

Σημειώσεις: α) Το μεσημέρι από ώρας 3.00 μ.μ. έως 6.00 μ.μ. θα βρίσκεται Ιερεύς εις το Κοιμητήριον. β) Λόγω της Πανηγύρεως του Ενοριακού μας Παρεκκλησίου του Αγ. Αλεξίου, ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα ανοίξει από ώρας 5.00 έως 6.30 μ.μ.

«ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ »

Σάββατο απόγευμα 16/3. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και Θ. Κηρύγματος 6.30-8.15 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)- ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ. 17/3. «Ανάμνησις της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων (843). Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού (+411). Όρθρος – Θ. Λειτουργία & Η λιτανεία των Ιερών Εικόνων 6.30-10.15 π.μ.

Σημείωσις: Καλό και ευλογημένο είναι όλοι οι πιστοί να φέρουν από το σπίτι τους από μία ιερά εικόνα και να την λιτανεύσουν μαζί με την ιερά πομπή.

Το απόγευμα , ο Κατανυκτικός  Εσπερινός του Οσίου Αλεξίου 6.00-7.00 μ.μ

Σημειώσεις   α) Δηλώσεις συμμετοχής για την Αρτοκλασία καθώς και προσφορές χρημάτων για των στολισμό με άνθη της ιεράς εικόνος και του παρεκκλησίου στους κ. Επιτρόπους.

β) Για την ενίσχυση και τον ευπρεπισμό του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Αλεξίου θα διενεργηθεί λαχειοφόρος αγορά. Θα κληρωθεί 1 αρνί , με τιμή εκάστου λαχνού 1 ευρώ. Η κλήρωση της λαχειοφόρου θα πραγματοποιηθεί στις 17/3 το απόγευμα , αμέσως μετά τη λιτάνευση.Το αρνί,  για όποιον  θα έχει την ευλογία στην κλήρωση, λόγω της νηστείας!, θα διατεθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και το Μεγάλο Σάββατο.

γ)  Το ιερό παρεκκλήσιο θα είναι ανοικτό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας

http://www.i-n-ovrias.gr/wp-content/uploads/2016/03/logo-aimodosias.jpg

Δευτέρα 18/3.

Εθελοντική αιμοδοσία: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών  «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία.

 • Την Δευτέρα 18/03/2019 Από ώρα 17:00 έως 21:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς.

Από αυτή την τόσο σημαντική κίνηση προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο, δεν θα μπορούσε να μην συμμετάσχει και η Ενορία μας,  όπου και φέτος δίνει το παρόν και στηρίζει τον σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών προγραμματίζοντας εθελοντική αιμοδοσία:
 «Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και  όσοι αισθάνονται την υποχρέωση της εθελοντικής προσφοράς προς τον άγνωστο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσέλθουν άφοβα  στις εθελοντικές αιμοδοσίες του Συλλόγου.»

 • Το βράδυ 7.30-8.30 στα πλάισια της Σύναξεως νέων  και λόγω της Αιμοδοσίας θα τελεσθεί η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου στον Ιερό Ναό, με Αναγνώστες τα Μέλη της Συνάξεως των Νέων.

Τρίτη 19/3. Πρωινή ακολουθία 6.30  π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 5.30μ.μ.

Τετάρτη 20/3. Πρωϊνή ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα, Εσπερινή  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.00-7.00 μ.μ.

Πέμπτη 21/3. Πρωινή Ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα: το Μ. Απόδειπνο 5.30 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 22/3. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15 π.μ.

Το απόγευμα οι Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7.00-8.30 μ.μ.

Σάββατο β΄των νηστειών 23/3. Νίκωνος οσίου και των συν αυτώ 199  μαθητών αυτού μαρτύρων (+251). Θ. Λειτουργία 6.45-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.30 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 24/3. « Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά». Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αρτέμονος ιερομάρτυρος, επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας (α΄. αι.) . Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ + Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. (Εθνική εορτή επί τη επετείω της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821).

Πανηγυρική Θ. Λειτουργία και Δοξολογία 6.15-10.00 π.μ.

 • Να μην λησμονήσουμε να σημαιοστολίσουμε τις οικίες και τα καταστήματά μας.

Είδησις: Εν τη τραπέζη κατάλυσις ιχθύος.

Αμέσως μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας και της Δοξολογίας θα μεταβούμε στο ¨ΗΡΩΟΝ¨ όπου θα ψαλλεί επιμνημόσυνος δέησις  «υπέρ των της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων» και αμέσως θα γίνει κατάθεσις Στεφάνου από το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, θα ψαλλεί ο Εθνικός Ύμνος και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς τα παιδιά του Κητηχητικού Σχολείου της Ενορίας μας ενώ θα εκφωνηθεί επίκαιρη ομιλία . Η όλη εκδήλωσις θα πλαισιωθεί με ποιήματα από τα παιδιά του Κατηχητικού μας Σχολείου.

 Στο τέλος των εκδηλώσεων θα προσφερθεί εκκλησιαστικό κέρασμα στους πιστούς στο Πνευματικό Κέντρο του ναού, (γι΄ αυτό παρακαλούνται όσες και όσοι επιθυμούν να προσφέρουν γλύκισμα να συννενοηθούν με την πρεσβυτέρα Αθανασία ή τις Κυρίες του Φιλοπτώχου , κ. Κωνσταντίνα Σταμοπούλου, κ. Κατίνα Θεοδωροπούλου, κ. Βασιλική Σταματοπούλου κ. Μαρία Μάρκου και κ. Μαρία Σταμοπούλου) .

Σημείωσις: Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών το ως άνω πρόγραμμα θα τροποποιηθεί και θα εκτελεσθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας μας.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.30 μ.μ.

Τρίτη 26/3. Πρωινή ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα το Μέγα Απόδειπνο 5.30 μ.μ.

Τετάρτη 27/3. Πρωϊνή ακολουθία 6.30 π.μ.

Το απόγευμα, Εσπερινή  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 5.00-7.00 μ.μ.

Πέμπτη 28/3. Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 5.30 μ.μ.

Παρασκευή 29/3. Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.15 π.μ.

Το απόγευμα οι Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7.00-8.30 μ.μ.

Σάββατο γ΄ των νηστειών 30/3.   Ιωάννου οσίου Συγγραφέως της «Κλίμακος» (+615). Θ. Λειτουργία 6.45-9.00 π.μ.

Το απόγευμα ο Εσπερινός 5.30μ.μ.

Σημείωσις: Εν όψει της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως μη λησμονήσουμε να προσφέρουμε άνθη βιολέτας και κεριά καθαρά για τον ευτρεπισμό του δίσκου με τον Τίμιο Σταυρό.

+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 31/3. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών ιερομ. (+326), Ακακίου ομολογητού επισκόπου Μελιτινής.  Όρθρος – Θ. Λειτουργία- Η Τελετή της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού (6.00-10.15 π.μ).

Την Κυριακή αυτή που βρίσκεται στο μέσο της Σαρακοστής, η Εκκλησία μας προβάλλει την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επειδή η σωματική αδυναμία από τον αγώνα της νηστείας μας περικυκλώνει και η δυσκολία αυξάνει , η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει σήμερα τον Τίμιο Σταυρό στο μέσο του δρόμου της νηστείας σαν βοήθειά μας, τη χαρά του κόσμου, των πιστών τη δύναμη, των αμαρτωλών την ελπίδα. Προσκυνώντας λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό λαμβάνουμε χάρη και δύναμη για να τελειώσουμε τον αγώνα της νηστείας ψάλλοντας: «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα και την αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν». Τα δε «Σταυρολούλουδα» που λαμβάνουμε από τον Ιερέα τα χρησιμοποιούμε με το θυμίαμα σε διάφορες περιπτώσεις όπως η βασκανία ,σωματική ασθένεια κ.α.

Το απόγευμα: ο Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

1. Κάθε Σάββατο απόγευμα από ώρας 3.30  μ.μ. έως τη δύση του ηλίου βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο για την τέλεση Τρισαγίων. Επίσης τις παραμονές μεγάλων εορτών-προ του Εσπερινού-υπάρχει Ιερέας στο Κοιμητήριο. Εάν κάποιος  επιθυμεί την τέλεση κάποιας έκτακτης ιεροπραξίας στο Κοιμητήριο θα επικοινωνεί με τον Ιερέα στο τηλέφωνο του Ιερού Ναού 2610-522-104.

2. Η Ιερά Εξομολόγηση και τα Άγια Ευχέλαια που τελούν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής για λόγους πνευματικούς και πρακτικούς είναι εξαιρετικά ωφέλιμο να γίνουν όσο το δυνατόν ενωρίτερα και πάντως έως και τη λεγομένη «βουβή εβδομάδα».

3. Μεγάλη ὠφέλεια γιὰ τὶς ψυχὲς τόσο τῶν ζώντων ὅσο καὶ τῶν κεκοιμημένων εἶναι οἱ προσφορές ποὺ γίνονται ὑπὲρ τοῦ Ἱ. Ναοῦ και του Φιλοπτώχου Ταμείου. Ἀφοὺ ἔτσι ἀνήκουμε σ’ ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους συνεχὼς καὶ ἀδιαλείπτως ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται εἶτε ὑπὲρ ὑγείας, εἶτε ὑπὲρ ἀναπαύσεως .

4. Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τελεῖται ἀπὸ τὸν π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (τηλ.2610-522-104).

5. Κάθε μῆνα μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὴν ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τῆς Ἐνορίας μας, τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, εἴδη σπιτιοῦ (καθαριστικά κ.λπ.). Μὴ λησμονοῦμε ἐπίσης νὰ ἐνισχύουμε τὸ «ΚΥΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» ἐφ’ ὅσον δυνάμεθα κατὰ τὴν προσέλευσή μας στὸ Ναό.

6. «ΘΕΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ἹΕΡΟΥ ΝΑΟΥ». Κάθε μῆνα μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὴν ἐνορία μας τὸ ποσό τῶν 5 εὐρὼ (ἐγγραφόμενοι στὸ εἰδικό βιβλίο Μηνιαίων Συνδρομητῶν στοὺς κ.κ Ἐπιτρόπους) ὥστε νὰ ἐνισχύουμε τὴν προσπάθεια τοῦ ποιμαντικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.

7. Κάθε Κυριακή στὸν Πρόναο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, βρίσκεται τὸ «Καλάθι Ἀγάπης & Προσφορᾶς» πρὸς τοὺς δοκιμαζομένους ἀδερφούς μας, στὸ ὁποῖο κατὰ τὴν προσέλευσή μας στὸ Ναὸ μποροῦμε νὰ ἀφήνουμε ἕνα εἶδος ἀγαθῶν (τρόφιμα κλπ).

9.Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διατίθενται από τον Ι. Ναό μας οι αναστάσιμες λαμπάδες τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν οι ευλαβείς ενορίτες μας.

ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ & ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ (δημιουργίες των παιδιών του Κατηχητικού μας σχολείου).

10. Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ημερομηνία Πρωϊ Απόγευμα
Τρίτη 12/3. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00μ.μ.
Τετάρτη 13/3      9.00-11.00 π.μ.
Πέμπτη 14/3  9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη 19/3.        5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη 20/3  9.00-11.00 π.μ.  
Πέμπτη 21/3. 9.00-11.00 π.μ.    5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη 26/3 9.00-11.00 π.μ.    5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη 27/3.  9.00-11.00 π.μ.  
Πέμπτη 28/3.  9.00-11.00 π.μ.  
Σάββατο 30/3. 10.00-13.00 π.μ. (τα παιδιά του Κατηχητικού)  
Τρίτη 2/4.  9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη 3/4. 9.00-11.00 π.μ.  
Πέμπτη 4/4.    5.00-7.00 μ.μ.
Σάββατο 6/4.       10.00-13.00 π.μ. (τα παιδιά του Κατηχητικού)    
Δευτέρα 8/4.    5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη 9/4. 9.00-11.00 π.μ.     5.00-7.00 μ.μ.
Πέμπτη 11/4.  10.00-11.30 π.μ.  
Σάββατο 13/4. 10.00-13.00 π.μ. (τα παιδιά του Κατηχητικού).  
Δευτέρα προ των Βαϊων 15/4.   5.00-7.00 μ.μ.
Τρίτη προ των Βαϊων 16/4. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Τετάρτη προ των Βαϊων  17/4. 9.00-11.00 π.μ.  
Πέμπτη προ των Βαϊων  18/4. 9.00-11.00 π.μ.   5.00-7.00 μ.μ.
Παρασκευή προ των Βαϊων 19/4.   5.00-6.00 μ.μ.

ΤΕΛΟΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *