Γενεσίο τοῦ Τιμίου Προδρόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24.6.2017
Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου,  Πολιούχου τῆς πόλεως Κάτω Ἀχαΐας.
            Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, Πολιούχου τῆς πόλεως.
            Α) Τὴν παραμονή, 23.6.2017, στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Στὸν ἑσπερινὸ ἐκκλησιάσθησαν ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ πολλοὶ προσκεκλημένοι Δήμαρχοι ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ποὺ συμμετέχουν στὸν Σύνδεσμο Δημάρχων, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση θεμάτων τῶν διαφόρων Δήμων τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του καλωσόρισε τοὺς προσκεκλημένους Δημάρχους, τοὺς μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ὀμορφιά, τὴν εὐσέβεια, τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐγένεια  τῶν κατοίκων τῆς Κάτω Ἀχαΐας καὶ ἐπήνεσε τὸν Δήμαρχο κ. Χρῖστο  Νικολάου γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί τήν ὃλη δραστηριότητά του.
            Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ προσπάθεια, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας καὶ ἄλλων Φορέων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, γιὰ τὴν πορεία τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Κάτω Ἀχαΐας, στὸν τόπο ὅπου βρισκόταν ὁ παλαιὸς Ναός, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 2008.
 Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ μείζονος τῶν Προφητῶν, Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτηρίζει: «Ἐμψυχον τῆς χάριτος ὄργανον, περιφανὲς καταγώγιον τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ εὐσεβείας στήλη».
 Ἀκόμη ἀνεφέρθη στὸ ὅτι ἦτο ἐκ’ συλλήψεως αὐτοῦ Προφήτης, ἀφοῦ ἓξι μηνῶν ἔμβρυο, ἐσκίρτησε ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Μητρὸς αὐτοῦ καὶ κατέστησε Προφήτιδα τὴν μητέρα του, ἡ ὁποία ἀπεκάλεσε τὴν Μαριὰμ μητέρα τοῦ Κυρίου.
            Στὸ πρακτικὸ μέρος τοῦ κηρύγματος εἶπε α) τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμε ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατά ἐστί παρὰ τῷ Θεῷ» καὶ β) ὅτι οἱ μητέρες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κυοφορίας νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ ζοῦν τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ ἁγιάζωνται πρὶν ἀκόμα γεννηθοῦν.
            Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας, πραγματοποιήθηκε στήν πλατεία τῆς πόλεως, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση καὶ παρουσιάστηκε ὁ νεοϊδρυθείς Πολιτιστικὸς Σύλλογος μὲ τὸ ὄνομα «Πάλεια».
 Τὴν ἐκδήλωση ἐχαιρέτισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ἐνῶ ὁ ἱερατικῶς  Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς, Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Δημητρόπουλος μίλησε γιὰ ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας.
Μουσικὸ καὶ χορευτικὸ πρόγραμμα παρουσίασαν τὰ Σχολεῖα τῆς πόλεως.
Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ἀπενεμήθησαν τὰ βραβεῖα φωτογραφίας, τὰ ὁποῖα ἔχει καθιερώσει κατ’ ἔτος ὁ Δῆμος Δυτικῆς Ἀχαΐας.
Β) Ἀνήμερα,246.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν καὶ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν προσκεκλημένων Δημάρχων ἀπό ἂλλες πόλεις καί ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καί Φορέων.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στὸ γιατί ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἀποκαλεῖται «φωνὴ τοῦ Λόγου καὶ λύχνος τοῦ Φωτὸς» καὶ γιατί ἀξιώθηκε νὰ δῇ ἀνεωγμένους καὶ σχιζομένους τοὺς οὐρανούς.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος καὶ οἱ Τοπικὲς Ἀρχὲς μετέβησαν στὸ πολιτιστικὸ κέντρο τοῦ Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας καί ἐθαύμασαν τὴν ἔκθεση φωτογραφίας καὶ ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη κέρασμα στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
            Γ) Σήμερα τό ἀπόγευμα θά τελεσθῇ ὁ μεθέορτος Ἐσπερινός καί ἡ  Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *