Μήνυμα πρός τούς Ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Έξετάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Μήνυμα πρός τούς Ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Έξετάσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου

Ἀγαπητά μου καί εὐλογημένα παιδιά,

Τώρα πού διαγωνίζεσθε καί καταθέτετε τίς δυνάμεις σας, ὣστε νά ἐπιτύχετε τήν εἴσοδό σας σέ μιά ἀπό τίς Ἀνώτατες Σχολές, τώρα σ’ αὐτή τήν ὡραία στιγμή τῆς ζωῆς σας, θά ἒλεγα ἀρκετά ἐπίπονη, εἲμαστε μαζί σας καί συμμεριζόμεθα τήν ἀγωνία σας καί τούς βαθυτάτους πόθους τῆς καρδίας σας.

Προσευχόμεθα μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, νά ἒχετε τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί διαύγεια πνεύματος, ὣστε νά ἀποδώσετε κατά τόν καλύτερο τρόπο στίς ἐξετάσεις πού ἢδη ἀρχίζουν ἀπό αὒριο.

Ἒχετε ἢδη ἑτοιμασθῆ μέ τήν μελέτη καί τήν ἀξιοποίηση ὃλων τῶν δυνατοτήτων, ὣστε νά ἀπαντήσετε στά θέματα τά ὁποῖα θά τεθοῦν ἐνώπιόν σας.

Σέ αὐτή τήν τόσο σημαντική στιγμή τῆς ζωῆς σας, θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὃτι δέν εἶστε μόνοι σας. Πρῶτα ἀπό ὃλα ἒχετε τήν ἀγάπη καί τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑψῶστε τά μάτια σας στόν οὐρανό καί θά διαπιστώσετε, ὃτι Ἐκεῖνος μιλάει στήν καρδιά σας καί σᾶς δίνει θάρρος καί δύναμη.

Ἡ Παναγία μας, στηρίζει τίς εὐλογημένες προσπάθειές σας καί ὡς Μάνα μας στοργική εἶναι πάντα κοντά σας, γιά νά γλυκαίνη τήν ψυχή σας καί νά σᾶς δίνη θάρρος στόν ἀγώνα σας.

Ὃμως καί ὁ Ἅγιός μας, ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας πρεσβεύει πρός Κύριον γιά τήν ἐπιτυχία σας καί τήν πρόοδό σας, γιατί αὐτός εἶναι ὁ προστάτης μας καί αὐτός, μᾶς κρατάει στά χέρια του.

Ἒχετε ὃμως καί τήν ἀγάπη καί τίς προσευχές, τήν στήριξη καί τήν στοργή τῶν δικῶν σας ἀνθρώπων, τῶν γονέων σας καί τῶν οἰκείων σας, οἱ ὁποῖοι πάντοτε, ἰδιαίτερα ὃμως αὐτές τίς ἡμέρες, μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους, σᾶς στηρίζουν καί συμμετέχουν στήν προσπάθεια σας, ἀφοῦ ἡ χαρά τους εἶστε ἐσεῖς καί ἡ ἐπιτυχία σας θά εἶναι εὐφροσύνη  στίς καρδιές τους.

Θερμά προσευχόμεθα καί ὃλοι ἐμεῖς, ὁ Ἐπίσκοπός σας καί πνευματικός σας πατέρας, ὃλοι οἱ Ἱερεῖς μας γιά τήν νίκη σας σέ αὐτή τήν ὂμορφη περίοδο τῆς ζωῆς σας.

Τήν παραμονή τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐξετάσεων, τήν Κυριακή δηλαδή τό ἀπόγευμα καί ὣρα 7 θά τελέσωμε γιά σᾶς, τήν Ἱερά Παράκληση πρός τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα στόν παλαιό Ναό του καί θά παρακαλέσωμε τόν Θεό, ὣστε διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου μας νά σᾶς ἐνισχύσῃ. Κάθε ἡμέρα δέ, θά τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου, δίπλα στό Ἐπισκοπεῖο, προσευχόμενοι γιά τήν ἐπιτυχία σας, ὃπως καί κάθε ἀπόγευμα στίς 7 στόν ἲδιο Ναό θά γονατίζωμε προσευχητικά, κατά τήν ὣρα τοῦ Ἑσπερινοῦ γιά τήν  εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν σας.

Τέλος θά ἢθελα πατρικά, νά σᾶς συστήσω, νά εἶστε ἤρεμοι, χωρίς ἂγχος καί νά ἒχετε ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό σας. Νά ἀξιοποιήσετε τίς ἐσωτερικές σας πνευματικές δυνάμεις καί νά εἶστε σίγουροι γιά τήν ἐπιτυχία σας.

Αὐτές οἱ σκέψεις καί αὐτή ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά μπροστά στίς ἐξεταστική περίοδο πού ἀρχίζει γιά σᾶς, θά βοηθήσουν πολύ στό ὡραῖο ἂθλημα, πού ἀρχίζετε πλέον γιά τό μέλλον ὂχι μόνο τό δικό σας, ἀλλά καί τῆς κοινωνίας ὁλοκλήρου.

Σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὃλα τά παιδιά μας καί σᾶς ἀσπάζομαι πατρικά, εὐχόμενος δύναμη παρά Θεοῦ καί ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις σας.

 

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

  Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

 

Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ. 3155, Τ.Κ. 26221, Πάτραι

Τηλ.:  2610.320.602 –  Fax: 2610.279.533

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *