Πρόγραμμα Μηνός Φεβρουαρίου 2015

έχων ημέρας είκοσιν οκτώ.Η ημέρα έχει ώρας 11 και η νυξ ώρας 13.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ (Ις΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 1/2. (Ἄρχεται τὸ Τριῴδιον). Προεόρτια Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτυρος. Όρθρος- Αγιασμός-Θ. Λειτουργία 6.15-10.00 π.μ.

Εἴδησις: Τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευὴν τῆς παρούσης ἐβδομάδος, ἥτις καὶ «προσφωνήσιμος» καλεῖται, «καὶ διὰ κρέατος ἀκινδύνως καταλύομεν» (Θεόδωρος Βαλσαμῶν). Το απόγευμα: Εσπερινός 5 μ.μ.

Δευτέρα 2/2. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Θ. Λειτουργία 6.45-Ypapanti9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

 

Τρίτη 3/2. Συμεών του θεοδόχου και Άννης της προφήτιδος. Ιωάννου, Νικολάου και Σταματίου των εκ Σπετσών νεομαρτύρων (+1822). Θ.Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Τετάρτη 4/2. Το πρωΐ : Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα 4.00-5.30 μ.μ. Παράκλησις-Θ. Κήρυγμα (θέμα: η εορτή της Υπαπαντής)-Εσπερινός.

Πέμπτη 5/2. . Αγάθης μάρτυρος. Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 6/2. Το πρωΐ: Όρθρος 7 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Σάββατο 7/2. Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου (δ΄αι.), Λουκά οσίου του εν τω Στειρίω Ελλάδος (+946). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

asotou+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ) 8/2. Θεοδώρου στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος (+319), Ζαχαρίου του προφήτου (+620 π.Χ.).. Θ. Λειτουργία 6.45– 10.00 π.μ.

Εἴδησις: Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς παρούσης, πρὸ τῆς Ἀπόκρεω, ἐβδομάδος οὐ γίνεται κατάλυσις, ἀλλὰ τηρεῖται ἡ συνήθης τῶν ἡμερῶν αὐτῶν νηστεία.

 

Δευτέρα 9/2. Απόδοσις της εορτής της Υπαπαντής. Νικηφόρου μάρτυρος. Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ. Το απόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 10/2. + Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος τοῦ Θαυματουργοῦ (+202). Θ. Λειτουργία μετὰ ἀρτοκλασίας καὶ Θ. Κηρύγματος 6.30-9.30 π.μ. agios_xaralampos_482

Θὰ τεθεὶ πρὸς προσκύνησιν τεμάχιον ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Τετάρτη 11/2. Βλασίου Ἱερομάρτυρος (+316), Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης (+867), τῆς στερεωσάσης τὴν Ὀρθοδοξίαν. Θ. Λειτουργία 7.00 – 9.15 π.μ.

Το απόγευμα 4.00-5.30 μ.μ. Παράκλησις-Θ. Κήρυγμα (θέμα: ο Αγ. Χαράλαμπος)-Εσπερινός.

Πέμπτη 12/2. Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινός 5.00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 13/2. Το πρωΐ : Όρθρος 7.00 π.μ.

«ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟΝ»

ΕΙΔΗΣΙΣ: Ἀπὸ ὥρας 12 τὸ μεσημέρι ἕως τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου θὰ βρίσκονται οἱ Ἱερεὶς εἰς τὸ Κοιμητήριον διὰ τὴν τέλεσιν Τρισαγίων ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.

Σημείωσις: Διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν θὰ τελεσθοῦν Τρία Τρισάγια εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, ὡς ἑξῆς:

Ο Ι. Ναός θα ανοίξει στις 2.30 μ.μ.

Α΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 3.00 μ.μ.

Β΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 4.00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 5.00 μ.μ.

+ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 14/2.«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ΄ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν».Θ.Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνον τῶν Κεκοιμημένων 6.45-9.30 π.μ. Τὸ ἀπόγ: Εσπερινὸς 5 μμ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ἈΠΟΚΡΕΩ 15/2. «Μνήμη τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ονησίμου αποστόλου (+109). Θ. Λειτουργία 6.45-10.00 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Εἴδησις: Εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς παρούσης ἐβδομάδος, προοίμιον καὶ θυρανοίξια οὔσης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νηστείας, μόνον διὰ τύρου, ὠῴν καὶ ἰχθύων ἀκινδύνως καταλύομεν.

Δευτέρα της τυρινής 16/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη τῆς Τυρινῆς .  17/2 . Θεοδώρου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος (+307). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Τετάρτη τῆς Τυρινῆς 18/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα ἀντὶ Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος θὰ μεταβοῦμε γιὰ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐλεούσης, ὅπου θὰ τελέσουμε Παράκληση καὶ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας πάντων ἡμῶν. Ἀναχώρησις 3.30 μ.μ καὶ ἐπιστροφή περὶ ὧραν 8.00 μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής στο Ναό.

Πέμπτη τῆς Τυρινῆς 19/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα : Ἑσπερινός 5.00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή τῆς Τυρινῆς 20/2. .Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Σάββατο της τυρινής 21/2.+ «Των εν ασκήσει λαμψάντων αγίων ανδρών και γυναικών». Τιμοθέου οσίου του εν Συμβόλοις (θ΄αι.). Ευσταθίου Αντιοχείας (+360). Θ. Λειτουργία 6.45-9.15 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 22/2. «Ανάμνησις της από του παραδείσου εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ». Η εύρεσις των ι. λειψάνων των αγίων μαρτύρων των εν τοις Ευγενίου (+395-423) . Θ. Λειτουργία 6.45-10.00 π.μ.

Το απόγευμα ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγνώμης 5-5.45 μ.μ.

Κατανυκτικός λέγεται, διότι ψάλλονται κατανυκτικά τροπάρια από το Τριώδιο, που το περιεχόμενό τους διαποτίζεται από βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητος, πένθος, συντριβή, μετάνοια και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών.

Εσπερινός Συγνώμης λέγεται, αυτός μόνον, από τους Κατανυκτικούς, διότι στο τέλος της ακολουθίας ο λαός ασπάζεται το Ευαγγέλιο ζητώντας από τον Ιερέα συγνώμη και στη συνέχεια και μεταξύ τους ,ώστε συγχωρεμένοι να αρχίσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/2. «Άρχεται η αγία και μεγάλη τεσσαρακοστή» Η πρωινή ακολουθία 6.30-9.00π.μ. Το απόγευμα το Μέγα Απόδειπνο μετά τμήματος του Μεγ. Κανόνος 5.30-7.00 μ.μ

Η ημέρα είναι για πολλούς αργία και ως πρώτη ημέρα της Τεσσαρακοστής είναι πνευματικά ωφέλιμο και σωστό να την αρχίσουμε με τον πρωινό εκκλησιασμό και το απόγευμα να παρακολουθήσουμε και να απολαύσουμε το πρώτο Μέγα Απόδειπνο.

Τρίτη 24/2. . Ἰωάννου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ἐπὶ τῇ μνείᾳ τῆς α’ καὶ β’ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς αὐτοῦ (452). Πρωινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Το Μέγα Απόδειπνο 5.30 -7.00 μ.μ.

Τετάρτη  25/2. Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.10 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-7.45 μ.μ.

Πέμπτη 26/2. Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.45 π.μ. Το απόγευμα: Το Μέγα Απόδειπνο 5.30-7.00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 27/2.Θ.Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.15-9.30 π.μ.

Το μεσημέρι από ώρας 2.00 μ.μ. θα βρίσκεται Ιερεύς στο Κοιμητήριο για την τέλεση Τρισαγίων.

Ο Ναός θα ανοίξει στις 2.45 μ.μ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πιστών θα τελεσθούν τρία Τρισάγια:

Α΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 3.00 μ.μ.

Β΄ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 4.00 μ.μ.

Γ΄ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 5.00 μ.μ.

Το απόγευμα  ώρα 7.00 μ.μ. ΟΙ Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Σάββατο α΄των νηστειών 28/2. « Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος (μνήμη του δια κολλύβων θαύματος)» Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας θυμάται και εορτάζει το δια των κολλύβων θαύμα του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, όταν ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός ο Παραβάτης σκέφθηκε να μολύνει τους Χριστιανούς την «Καθαρά Εβδομάδα» προσφέροντάς τους στην αγορά της Κων/πόλεως μόνο μη νηστήσιμα φαγητά και επιπλέον «ειδωλόθυτα». Τις προθέσεις  αυτές του Ιουλιανού τις αποκάλυψε ο Άγιος Θεόδωρος στον Πατριάρχη Ευδόξιο , παρουσιασθείς στον ύπνο του και λέγοντάς του να ειδοποιήσει τους Χριστιανούς να κάμουν κόλλυβα. Θ. Λειτουργία- ευλόγησις των εορτίων κολλύβων προς τιμήν του Αγίου Θεοδώρου και Νεκρώσιμον Τρισάγιον 6.45-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Ἡ τέλεση Ἱερῶν Μνημοσύνων γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας εἶναι ἱερὸ χρέος κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ ποὺ ἀποῤῥέει τόσο ἀπὸ τὴν Θεολογία καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πρακτική τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡ τέλεση κάθε Ἱεροῦ Μνημοσύνου εἶτε πρόκειται γιὰ τὰ Τριήμερα, τὰ Ἑννεάμερα, τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο, τὸ Τρίμηνο Μνημόσυνο, τὸ Ἑξάμηνο Μνημόσυνο, τὸ Ἑννεάμηνο Μνημόσυνο καὶ τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ συνδέεται μὲ τὴν Θεία Λειτουργία. Ἡ λέξη «Μνημόσυνο» σημαίνει τὴν μνημόνευση τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Κατὰ τὴντέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κόλυβα τὰ ὁποία θὰ πρέπει νὰ τὰ πηγαίνουμε στὸ Ναὸ μἐ τὴν ἔναρξη τῆς Θ. Λειτουργίας, θὰ προσφέρουμε καὶ τὸ «πρόσφορο» –πάντοτε ζυμωτὸ καὶ ποτὲ ἀγορασμένο– ἀπ’ ὅπου θὰ βγεὶ ἡ «μερίδα» γιὰ τὴν ψυχή. Ἡ «μερίδα» αὐτὴ θὰ τοποθετηθεὶ ἀπὸ τὸν Ἱερέα πάνω στὸ Ἅγιο Δισκάριο. Θὰ δώσουμε ἐμεῖς δηλαδὴ τὴν εὐκαιρία στὴν ψυχὴ γιὰ τὴν ὁποία θὰ γίνει τὸ Μνημόσυνο –πάντοτε συνδεδεμένο μὲ τὴν Θ. Λειτουργία– νὰ βρεθεὶ ἐκεῖ ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ «μερίδα» τῆς Θεοτόκου καὶ τὰ Τάγματα τῶν Ἁγίων. Θὰ ῥίψει ὁ Ἱερεὺς τὴν «μερίδα» τῆς ψυχῆς μέσα στὸ Ἅγιο Ποτήριο λέγοντας τὰ ἑξὴς λόγια: «ἀπόπλυνον, Κύριε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τῷ Αἵματί σου τῷ Ἁγίῳ, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρὸς καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων». Τὶ μεγαλύτερη τιμή, τὶ μεγαλύτερη εὐλογία, τὶ μεγαλύτερη βοήθεια μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων! Ὅλα αὐτὰ ὅμως μόνο ὅταν τὸ Μνημόσυνο τελεῖται μαζὶ μὲ Θ. Λειτουργία καὶ δὲν ἀρκούμαστε στὸ ἐλάχιστο ποὺ εἶναι ἡ τέλεση κάποιου Τρισαγίου ἐπὶ τοῦ τάφου καὶ μόνον, ἑνὼ μποροῦμε μὲ τὸν πιὸ πάνω τρόπο νὰ ὠφελήσουμε πολαπλὼς καὶ οὐσιαστικὼς τὴν ψυχή. Θὰ πρέπει δὲ κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μνημοσύνων νὰ προσέχουμε ὥστε νὰ προετοιμάζουμε καὶ τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τὴν Ἱερὰ Ἐξομολόγηση, τὴ νηστεία, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴ συμμετοχή μας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς, καὶ ὄχι νὰ προσερχόμαστε στὸ τέλος «πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» καὶ νὰ ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση! νὰ μᾶς ἔχουν καὶ φυλαγμένη θέση μπροστά. Ἡ ἡμέρα τῆς τελέσεως τῶν Μνημοσύνων γιὰ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου ἀφοὺ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς μὲ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδόν Του τὸ Μεγάλο Σάββατο, καθαγίασε αὐτὴν τὴν ἡμέρα ὡς τὴν πρέπουσα ἡμέρα γιὰ νὰ τιμῶνται καὶ νὰ «μνημονεύονται» οἱ κεκοιμημένοι.
 2. Κάθε Σάββατο απόγευμα από 3.15 μ.μ έως 5.00 μ.μ θα βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο. Επίσης τις παραμονές μεγάλων εορτών ,προ του Εσπερινού, θα βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο Εάν κάποιος επιθυμεί την τέλεση έκτακτης Ιεροπραξίας στο Κοιμητήριο θα επικοινωνεί με τον Εφημέριο του ναού στο τηλέφωνο του Ναού(2610-522-104).
 3. Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως τελείται από τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Τηλ. Ι. Ναού 2610-522-104).
 4. Η Ιερά Εξομολόγηση και τα Άγια Ευχέλαια που τελούν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της Μ. Τεσσσαρακοστής για λόγους πνευματικούς και πρακτικούς είναι εξαιρετικά ωφέλιμο να γίνουν όσο το δυνατόν ενωρίτερα και πάντως έως και τη λεγομένη «βουβή εβδομάδα». Πρόγραμμα Ιεράς Εξομολογήσεως θα αναρτάται κάθε εβδομάδα στα προπύλαια του Ναού καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα i-n-ovrias.gr ενώ για τα ευχέλαια θα πρέπει να γίνεται απ’ευθείας συννενόηση με τον Ιερέα.
 5. Μεγάλη ὠφέλεια γιὰ τὶς ψυχὲς τόσο τῶν ζώντων ὅσο καὶ τῶν κεκοιμημένων εἶναι οἱ προσφορές ποὺ γίνονται ὑπὲρ τοῦ Ἱ. Ναοῦ και του Φιλοπτώχου Ταμείου. Ἀφοὺ ἔτσι ἀνήκουμε σ’ ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους συνεχὼς καὶ ἀδιαλείπτως ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται εἶτε ὑπὲρ ὑγείας, εἶτε ὑπὲρ ἀναπαύσεως .
 6. «ΘΕΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ἹΕΡΟΥ ΝΑΟΥ». Κάθε μῆνα μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὴν ἐνορία μας τὸ ποσό τῶν 5 εὐρὼ (ἐγγραφόμενοι στὸ εἰδικό βιβλίο Μηνιαίων Συνδρομητῶν στοὺς κ.κ Ἐπιτρόπους) ὥστε νὰ ἐνισχύουμε τὴν προσπάθεια τοῦ ποιμαντικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας.
 7. Κάθε Κυριακή στὸν Πρόναο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, βρίσκεται τὸ «Καλάθι Ἀγάπης & Προσφορᾶς» πρὸς τοὺς δοκιμαζομένους ἀδερφούς μας, στὸ ὁποῖο κατὰ τὴν προσέλευσή μας στὸ Ναὸ μποροῦμε νὰ ἀφήνουμε ἕνα εἶδος ἀγαθῶν (τρόφιμα κλπ).
 8. Στην Ενορία μας λειτουργούν τμήματα Κατηχητικού ως εξής:ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ, Σάββατο πρωϊ 11.30-12.30 π.μ. στην Αίθουσα του Ι. Ναού.

  ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄, Β΄& Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Σάββατο πρωΐ,10.15-11.15 π.μ στην Αίθουσα του Ναού

  ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ΄,Ε΄& ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Σάββατο πρωΐ, 10-15-11.15 π.μ. στον Ι. Ναό.

  ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟ, Κυριακή πρωΐ, 10-15-11.15 π.μ στην Αίθουσα του Ι. Ναού.

 9. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ για τα παιδιά του Κατηχητικού (δωρεάν) , Σάββατο πρωΐ 11.30-12.30 στον Ι. Ναό.
 10. Επανερχόμαστε στο θέμα των κεριών και επισημαίνουμε στην αγάπη σας ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την υπερβολική και εκτός Ιεράς Παραδόσεως πρακτική που έχει παρατητηρηθεί στο Ναό μας . Να ανάβουμε δηλαδή πάρα πολλά κεριά ενώ το ΟΡΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΕΝΑ Ή  ΔΥΟ ΚΕΡΙΑ.
Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *