Πρόγραμμα Μηνός Απριλίου

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Έχων ημέρας Τριάκοντα. Η ημέρα έχει ώρας 13 και η νυξ ώρας 11.

Τρίτη 1/4 . Πρωϊνή Ακολουθία & Αγιασμός 6.30-9.15 π.μ.

Το απόγευμα το Μ. Απόδειπνο 6.00 μ.μ.

Τετάρτη 2/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 7.00-8.50 π.μ.

Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος 3/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 4/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.15-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6.30-9.30 μ.μ (περίπου).

Σημείωσις:Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου δύναται να ψαλλεί είτε μαζί με το μικρό απόδειπνο (όπως έγινε κατά την α΄,β΄,γ΄ και δ΄στάση των Χαιρετισμών) είτε μαζί με την ακολουθία του Όρθρου, όπως γίνεται στην Ενορία μας. Όταν ψάλλεται η ακολουθία του Ακαθίστου στον Όρθρο, έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλην όμως έχει και κατανυκτικότερο χαρακτήρα αφού δίδει την ευκαιρία στους πιστούς μέσα από το πλήθος των ύμνων να απευθύνουν δεήσεις και ικεσίες εκτενώς προς την Υπέρμαχον Στρατηγόν του γένους μας, την Κυρίαν Θεοτόκον και Μητέρα του Θεού ημών.

Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου 5/4. Κλαυδίου και Νικηφόρου μαρτύρων. Θ. Λειτουργία 8.00-9.30 π.μ. (άνευ όρθρου επειδή ο όρθρος εψάλλει χθες εις τον Ακάθιστον Ύμνον).

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00  μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 6/4. Μαρίας οσίας της Αιγυπτίας (+522). Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

                    ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ-ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014

Μετά τη Θ. Λειτουργία θα διενεργηθεί ο Έρανος της Αγάπης υπέρ των Πτωχών-Άγιον Πάσχα 2014 . Θερμά παρακαλούμε ώστε: α) Όσοι μπορείτε, να πλαισιώσετε τα συνεργεία του Φιλοπτώχου Ταμείου , ερχόμενοι σε συννενόηση με τον Προιστάμενο του Ναού , π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο.Θα χρειαστεί να διαθέσουμε ίσως 3 ώρες από το χρόνο μας δηλαδή από τις 10.30 το πρωΐ έως τις 1.30 το μεσημέρι. Ο χρόνος αυτός θα δοθεί στο Χριστό που εκουσίως ενεδύθη την «πτωχείαν» και θα είναι ευλογία τεράστια για τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. β) Όποιος προσφέρει , ό,τι προσφέρει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι το έδωσε στον Ίδιο Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν διότι ο Ίδιος ο Κύριός μας , μας λέει «……Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω….» (Ματθ. Κεφ. 25 στιχ. 35).

Το απόγευμα ο Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00-5.45 μ.μ.

Δευτέρα προ των Βαΐων 7/4. Η Πρωινή Ακολουθία  6.30-8.45 π.μ. Το απόγευμα το Μέγα  Απόδειπνο 6.00-7.20 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Είδησις: Από σήμερον μέχρι και της Κυριακής του Θωμά (22 Απριλίου) μνημόσυνον ου τελείται.

Τρίτη προ των Βαΐων 8/4. Η Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.45 π.μ. Το απόγευμα το Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.20 μ.μ.

Τετάρτη προ των Βαΐων 9/4. Η Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.10 π.μ.

Το απόγευμα Εσπερινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-8.00 μ.μ.

Πέμπτη προ των Βαΐων 10/4. Η Πρωινή Ακολουθία 6.30-8.45 π.μ. Το  απόγευμα το Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.20 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή προ των Βαΐων 11/4. Πρωινή Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα το Μικρόν Απόδειπνον και ο κανών του Αγίου Λαζάρου 6.00-7.00 μ.μ.

Σάββατο του Λαζάρου 12/4. Θεία Λειτουργία 7.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα ο Εσπερινός 6.00-6.50 μ.μ.

+  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΒΑΙΩΝ , εν η την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν την εις Ιερουσαλήμ Εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν 13/4. Θεία Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Βαϊφόρος

                                     ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Το απόγευμα: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ 7.00-9.00 μ.μ.

 

+ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/4. «Μνείαν ποιούμεθα Ιωσήφ του παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης συκής».

Το πρωΐ :Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00 -9.10 π.μ.

Το απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-8.55 μ.μ.

nymfios (1)

+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15/4. « Η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων».

Το πρωΐ :Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00-9.10 π.μ.

Το απόγευμα :Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-9.10 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/4. « Μνεία της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός».

Το πρωΐ : Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00-9.30π.μ.

Το μεσημέρι: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ 3.30 μ.μ.

Το απόγευμα: Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ 7.00-9.00 μ.μ.

Μυστικός Δείπνος

+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17/4. «Τον ιερόν νιπτήρα εορτάζομεν , τον μυστικόν δείπνον , την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν».

Το πρωΐ : ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8.00-10.20 π.μ.

Το απόγευμα : Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 6.45-10.40  μ.μ.

Starwsis_Kuriou_3987

+ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/4. «Τα άγια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού΄ έτι δε μνείαν της του ευγνώμονος ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας».

Το πρωΐ : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ 8.00-12.00 π.μ.

ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ

Το απόγευμα: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 6.45 μ.μ.

epitafios-thrinos-lesvos

ΈΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ 9.00 μ.μ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ :Ι. ΝΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΔΕΞΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΕΞΙΑ-Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-(είσοδος πιάτσας) TAXI ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΞΙΑ-Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΔΕΞΙΑ-  Ι. ΝΑΟΣ.                

+ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19/4. « Η Θεόσωμος Ταφή και η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού».

Το πρωΐ: Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8.00-10.30 π.μ.

Το βράδυ :Η ΠΑΝΝΥΧΙΣ 11.00 μ.μ.

RESURRECTION_3-web

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ , ΚΑΘ’ ΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ 20/4.

Η  τελετή της Αναστάσεως την 12ην νυχτερινήν ακριβώς. Ο ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  12.00-2.00 π.μ.

 Παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς μας Ενορίτες αυτή τη λαμπροφόρο βραδιά της Αναστάσεως του Θεανθρώπου να μην σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους στο προαύλειο που θα γίνει η Τελετή της Αναστάσεως και τους προτρέπουμε για όσους είναι δυνατόν να αποφύγουν τη χρήση του αυτοκινήτου ή να σταθμεύσουν στο άλλο προαύλειο του ναού (νοτιο-ανατολικά) ή στους  γύρω δρόμους.

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΑΣ :Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  (στο τέλος του Εσπερινοί οι Χριστιανοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους τον ασπασμό της αγάπης) 6.00-7.40 μ.μ.

+ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 21/4. Ιανουαρίου ιερομάρτυρος (+305), Αλεξάνδρας της βασιλίσσης. Πανηγυρική Θ. Λειτουργία 7.00-10.00 π.μ.

Το απόγευμα ο Εσπερινός εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 6.00 μ.μ.

+ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 22/4. Μνήμη των νεοφανών μαρτύρων ‘Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης των εν Λέσβω. Θ. Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον των Αγίων Κων/νου και Ελένης 7.00-10.00 π.μ.

Από ώρας 5.00 έως 6.00 μ.μ. θα βρίσκεται Ιερεύς εις το Κοιμητήριο.

Το απόγευμα: Εσπερινός εις τον Ι. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου 6.00 μ.μ.

+ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 23/4. Αγ. Γεωργίου του μεγαλομάρτυρος, Θ. Λειτουργία 6.45-10.00 π.μ.

Το απόγευμα ο Εσπερινός εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού 6.00 μ.μ.

 + ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 24/4, Ελισάβετ της οσίας, Θ. Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας εις το Ιερόν Παρεκκλήσιον του Οσίου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού 7.00-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ.μ.(στο Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου).

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΝΔΥΣΕΩΣ. 

 + ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 25/4. « Τα εγκαίνια του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ζωοδόχου Πηγής» ,+ Μάρκου του αποστόλου και ευαγγελιστού (α΄αι.) . Θ. Λειτουργία 6.45-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ.μ.

 + ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 26/4. Βασιλέως επισκόπου Αμασείας ιερομάρτυρος (+332). Θ. Λειτουργία 7.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (Β΄ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ ΘΩΜΑ) 27/4. «Τα εγκαίνια της (καθ’ εβδομάδα ανακυκλουμένης) εορτής της του Χριστού Αναστάσεως και η του αποστόλου Θωμά σωτήριος ομολογία» . Θ. Λειτουργία 6.45-10.00 π.μ.

Το απόγευμα : ο Εσπερινός 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 28/4. Το πρωΐ :ο Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: ο Εσπερινός 6.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 29/4. Το πρωΐ :ο Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: ο Εσπερινός 6.00 μ.μ.

Τετάρτη 30/4. Ιακώβου Αποστόλου , υιού Ζεβεδαίου , αδελφού Ιωάννου του Θεολόγου (+44). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα , ώρα 6.00-7.30 μ.μ. Εσπερινός- Παράκλησις (της Θεοτόκου)-Θ. Κήρυγμα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

1.Τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματισθεί η Θ. Κοινωνία για τους ασθενείς. Γι τούτο παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς ενορίτες να ενημερώσουν εγκαίρως στο τηλέφωνο του Ι. Ναού 2610 -522-104 ,  το αργότερο έως τη Μ. Τρίτη.

  1. 2.       ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ.

Είναι ευλογημένη παράδοση οι πιστοί να προσφέρουν άνθη και στεφάνια προκειμένου να στολισθεί ο Επιτάφιος , ο Σταυρός και όλος γενικά ο Ναός της άγιες ημέρες του Πάσχα. Θερμά παρακαλούμε τους αγαπητούς ενορίτες μας να το πράξουν και φέτος προσφέροντας ο καθ’ένας ό,τι μπορεί με ταπείνωση και επισημαίνουμε ότι τα στεφάνια που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι από άνθη και όχι κάποια «ακάνθινα» που κυκλοφορούν.

  1. ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ & ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ (δημιουργίες των παιδιών του Κατηχητικού μας σχολείου).

  Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διατίθενται από τον Ι. Ναό μας οι αναστάσιμες λαμπάδες τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν οι ευλαβείς ενορίτες μας.

  1. Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
    • Να ακολουθούμε τον Επιτάφιο ( πίσω από τους Ιερείς) και όχι να προπορευόμαστε βάζοντας πίσω μας τον Βασιλέα της δόξης.
    • Να μην συζητούμε αλλά να προσευχόμαστε και να ψάλλουμε ει δυνατόν τα εγκώμια του Επιταφίου.
    • Τα σπίτια και τα καταστήματα από τα οποία θα διέλθει ο Επιτάφιος να είναι φωταγωγημένα , να έχει αναρτηθεί η Ελληνική  Σημαία, να καίγονται κεριά και θυμίαμα.

Να μην ενθαρρύνουμε τόσο κατά τη Μ. Παρασκευή όσο και κατά την Ανάσταση συμπεριφορές κάποιων που με κροτίδες και άλλα ανίερα και επικίνδυνα μέσα βεβηλώνουν αυτές τις άγιες ημέρες και εάν μεν το κάνουν από άγνοια ας καταλάβουν ότι οι εχθροί του Χριστού δε θέλουν να ακούγονται οι ιερές ψαλμωδίες και το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

5.      Κάθε Σάββατο απόγευμα από 4.30 Έως 7.00 μ.μ.  βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο.Επίσης τις παραμονές μεγάλων εορτών-προ του εσπερινού-θα υπάρχει Ιερέας στο Κοιμητήριο.Εάν κάποιος επιθυμεί την τελεση έκτακτης ιεροπραξίας στο Κοιμητήριο θα επικοινωνεί με τον Ιερέα στο τηλέφωνο του Ι. Ναού , 2610-522-104.

6Τα πρόσφορα πρέπει να τα φέρνουμε στον Ι. Ναό από το απόγευμα στον Εσπερινό.Επειδή το πρόσφορο συμβολίζει τη Παναγία από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός ωφείλουμε :α)Να το φέρνουμε με κάταλληλο τρόπο, που σημαίνει να είναι τυλιγμένο σε ειδική πετσέτα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά του προσφόρου.β)Να το φέρνουμε από τον κυρίως ναό και όχι από την εξωτερική πόρτα του ιερού.γ)Να.είναι τα ονόματά μας γραμμένα στο ‘Δίπτυχο’( αν δεν έχουμε μπορούμε να το προμηθευτούμε από το ναό μας ).δ) Το πρόσφορο να είναι «ζυμωτό», φτιαγμένο από τα χέρια μας, με προσευχή και καθαρότητα ψυχική και σωματική.( Τα έτοιμα πρόσφορα είναι «δώρον άδωρον»).ε)Κατά κανόνα όταν φέρνουμε το πρόσφορο στο Ναό να μένουμε και να παρακολουθούμε τον Εσπερινό, μόνο να ωφεληθούμε έχουμε.

7. Μεγάλη ωφέλεια για τις ψυχές τόσο των ζώντων όσο και των κεκοιμημένων είναι οι προσφορές που γίνονται υπέρ του Ι. Ναού.Αφού έτσι ανήκουμε σ’εκείνους για τους οποίους συνεχώς και αδιαλείπτως η Εκκλησία προσεύχεται είτε υπέρ υγείας ,είτε υπέρ αναπαύσεως .

8. Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως τελείται από τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο ( τηλ.2610-522-104).

9. Κάθε μήνα μπορούμε να προσφέρουμε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ&ΕΝΔΥΣΕΩΣ  της Ενορίας μας, τρόφιμα μακράς διαρκείας (γάλα, όσπρια, ζυμαρικά κ.λ.π., είδη σπιτιού (καθαριστικά κ.λπ..) και ενδύματα καινούρια ή σε άριστη κατάσταση.Μη λησμονούμε επίσης να ενισχύουμε το «ΚΥΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» εφ’όσον δυνάμεθα κατά την προσέλευσή μας στο Ναό.

10. Κάθε Κυριακή διανέμεται δωρεάν το έντυπο ΄ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ΄ το οποίο εξηγεί κατάλληλα τα αναγνώσματα της Κυριακής (Απόστολο-Ευαγγέλιο). Παρατηρείται δυστυχώς το φαινόμενο, να μένουν αδιάθετα αυτά τα τόσο ωφέλιμα έντυπα (για τα οποία ο Ναός δαπανά χρήματα) ενώ μπορούμε όλοι μας να αποκομίσουμε μεγάλη πνευματική ωφέλεια από την ανάγνωση αυτών των ψυχοφελών εντύπων.

11. Κάθε μήνα διανέμεται το πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Το πρόγραμμα κυκλοφορεί σε 300 φωτοαντίγραφα που το καθ’ ένα αντιστοιχεί σε κάθε οικογένεια της ενορίας μας. Παρακαλούμε να γίνεται σωστή χρήση του προγράμματος ώστε όλοι να το λαμβάνουν και να μην δημιουργείται το φαινόμενο που κάποια οικογένεια το έχει πάρει εις τριπλούν και άλλη οικογένεια καθόλου!

12. Προ του « Δι’ευχών……» είτε γίνονται ως συνήθως κάποιες ανακοινώσεις από τους Ιερείς είτε όχι , άπαντες ωφείλουμε να παραμένουμε στις θέσεις μας ακίνητοι και μη συζητούντες μεταξύ μας ούτως ώστε να ακούμε τα λεγόμενα υπό της Εκκλησίας μας και να μην ατακτούμε επιδεικνύοντας αδιαφορία και ασέβεια μέσα στον Οίκο του Θεού.

13. « ΘΕΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ι. ΝΑΟΥ». Κάθε μήνα μπορούμε να προσφέρουμε στην ενορία μας το ποσό των 5 ευρώ ( εγγραφόμενοι στο ειδικό βιβλίο Μηνιαίων Συνδρομητών στους κ.κ Επιτρόπους) ώστε να ενισχύουμε την προσπάθεια του ποιμαντικού και πνευματικού έργου της Εκκλησίας μας.

14. Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως θα τελείται έως και τη Παρασκευή 11 Απριλίου.

 ΕΙΔΗΣΙΣ: ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ είναι η Εβδομάδα που αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει το Σάββατο προ της Κυριακής του Θωμά. Θεωρείται ολόκληρη η εβδομάδα σαν μία ημέρα. Λέγεται έτσι, διότι οι Κατηχούμενοι που βαπτίζονταν (παλαιά) το Μεγ. Σάββατο, ήταν την  εβδομάδα αυτή ανακαινισμένοι, δηλ. αναγεννημένοι  και ανανεωμένοι. Επειδή δε οι βαπτιζόμενοι φορούσαν όλη την εβδομάδα λευκά φορέματα , ονομαζόταν και «Λευκή Εβδομάς».

Βάσει του 66ου  Κανόνα της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η εβδομάδα  αυτή πρέπει να εορτάζεται όχι με χορούς και διασκεδάσεις , αλλά με συνεχή συμμετοχή στη Λατρεία και καθημερινή Θεία Κοινωνία , η οποία μπορεί να πραγματοποιείται από αυτούς που τηρούν τις νηστείες του έτους με άδεια του Εξομολόγου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται να τρώμε Πασχαλινά πρωΐ και μεσημέρι και το βράδυ λίγο φαγητό, λιτό και ευκολοχώνευτο.

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *