Πρόγραμμα μηνός Φεβρουαρίου 2014

ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

έχων ημέρας είκοσιν οκτώ.Η ημέρα έχει ώρας 11 και η νυξ ώρας 13.

 

Σάββατο 1/2. Προεόρτια Υπαπαντής, Τρύφωνος μάρτυρος. Θ. Λειτουργία και Αγιασμός 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ 2/2. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Δευτέρα  3/2. Συμεών του θεοδόχου και Άννης της προφήτιδος. Ιωάννου, Νικολάου και Σταματίου των εκ Σπετσών νεομαρτύρων (+1822). Θ. Λειτουργία 7.00-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 4/2. Το πρωΐ : Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Τετάρτη 5/2. Αγάθης μάρτυρος. Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα 4.00-5.30 μ.μ. Παράκλησις-Θ. Κήρυγμα (θέμα: η ερμηνεία της Θ. λειτουργίας)-Εσπερινός.

Πέμπτη 6/2. . Το πρωΐ: Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 7/2. Το πρωΐ: Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Σάββατο 8/2. Θεοδώρου στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος (+319), Ζαχαρίου του προφήτου (+620 π.Χ.). Θ. Λειτουργία 7.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

 + ΚΥΡΙΑΚΗ (Ις΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 9/2 (Ἄρχεται τὸ Τριῴδιον). Απόδοσις της εορτής της Υπαπαντής. Νικηφόρου μάρτυρος. Θ. Λειτουργία 7.00-10.00 π.μ.

Εἴδησις: Τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευὴν τῆς παρούσης ἐβδομάδος, ἥτις καὶ «προσφωνήσιμος» καλεῖται, «καὶ διὰ κρέατος ἀκινδύνως καταλύομεν» (Θεόδωρος Βαλσαμῶν).

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

agios_xaralampos_482Δευτέρα 10/2. + Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος τοῦ Θαυματουργοῦ (+202). Θ. Λειτουργία μετὰ ἀρτοκλασίας καὶ Θ. Κηρύγματος 6.30-9.30 π.μ. Θὰ τεθεὶ πρὸς προσκύνησιν τεμάχιον ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Είδησις: Σήμερα δε θα πραγματοποιηθεί η Σύναξις των Νέων.

 

Τρίτη 11/2. Βλασίου Ἱερομάρτυρος (+316), Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης (+867), τῆς στερεωσάσης τὴν Ὀρθοδοξίαν. Θ. Λειτουργία 7.00 – 9.15 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Τετάρτη 12/2. Το πρωΐ: Όρθρος 7.00 π.μ.

Το απόγευμα 4.00-5.30 μ.μ. Παράκλησις-Θ. Κήρυγμα (θέμα: η ερμηνεία της Θ. λειτουργίας)-Εσπερινός.

Πέμπτη 13/2. Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινός 5.00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 14/2. Το πρωΐ : Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα : Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Σάββατο 15/2. Ονησίμου αποστόλου (+109). Ευσεβίου οσίου (ε΄αι.). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

aswtos-22+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ) 16/2.Παμφίλου μάρτυρος (+307) και των συν αυτώ. Φλαβιανού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Θ. Λειτουργία 7.00 – 10.00 π.μ.

Εἴδησις: Τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς παρούσης, πρὸ τῆς Ἀπόκρεω, ἐβδομάδος οὐ γίνεται κατάλυσις, ἀλλὰ τηρεῖται ἡ συνήθης τῶν ἡμερῶν αὐτῶν νηστεία.

Ανακοίνωσις: Αμέσως μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωσις της λαχειοφόρου που διενεργείται για την ενίσχυση του Κατηχητικού έργου της Ενορίας μας. (Ένα Αρνί θα κληρωθεί).

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

agios_theodoros_tiron_871Δευτέρα 17/2. Θεοδώρου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος (+307). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ. Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέεες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη 18/2. Το πρωΐ: Όρθρος 7.00 π.μ.. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Τετάρτη 19/2. . Το πρωΐ:Όρθρος 7.00 π.μ.

Το απόγευμα 4.00-5.30 μ.μ. Παράκλησις- Θ. Κήρυγμα (θέμα: η ερμηνεία της Θ. Λειτουργίας)- Εσπερινός.

Πέμπτη 20/2. Το πρωΐ: Όρθρος 7.00 π.μ. Το απόγευμα: Εσπερινός 5.00 μ.μ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή 21/2. Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7.00 π.μ.

«ΨΥΧΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟΝ»

ΕΙΔΗΣΙΣ: Ἀπὸ ὥρας 12 τὸ μεσημέρι ἕως τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου θὰ βρίσκονται οἱ Ἱερεὶς εἰς τὸ Κοιμητήριον διὰ τὴν τέλεσιν Τρισαγίων ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.

Σημείωσις: Διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν θὰ τελεσθοῦν Τρία Τρισάγια εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν, ὡς ἑξῆς:

Ο Ι. Ναός θα ανοίξει στις 2.30 μ.μ.

Α΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 3.00 μ.μ.

Β΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 4.00 μ.μ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ 5.00 μ.μ.

+ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 22/2. «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ΄ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Θ. Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνον τῶν Κεκοιμημένων 6.45 -9.30 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

 

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ἈΠΟΚΡΕΩ 23/2. «Μνήμη τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Πολυκάρπου ιερομάρτυρος επισκόπου Σμύρνης (+166). Θ. Λειτουργία 7.00-10.00π.μ.

 Εἴδησις: Εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς παρούσης ἐβδομάδος, προοίμιον καὶ θυρανοίξια οὔσης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νηστείας, μόνον διὰ τύρου, ὠῴν καὶ ἰχθύων ἀκινδύνως καταλύομεν.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Δευτέρα τῆς Τυρινῆς 24/2. Ἰωάννου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ἐπὶ τῇ μνείᾳ τῆς α’ καὶ β’ εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς αὐτοῦ (452). Θ. Λειτουργία 7.00-9.15 π.μ.

Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Το βράδυ 8.00-9.00 μ.μ.Σύναξις νέων στην Αίθουσα του Ι. Ναού (γίνεται συζήτησις με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία).

Τρίτη τῆς Τυρινῆς 25/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

Τετάρτη τῆς Τυρινῆς 26/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα ἀντὶ Ἑσπερινοῦ Κηρύγματος θὰ μεταβοῦμε γιὰ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐλεούσης, ὅπου θὰ τελέσουμε Παράκληση καὶ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας πάντων ἡμῶν. Ἀναχώρησις 3.30 μ.μ καὶ ἐπιστροφή περὶ ὧραν 8.00 μ.μ.        Δηλώσεις συμμετοχής στο Ναό.

Πέμπτη τῆς Τυρινῆς 27/2. Τὸ πρωΐ: Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινός 5.00 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.30-6.30 μ.μ.

Παρασκευή τῆς Τυρινῆς 28/2. .Τὸ πρωΐ : Ὄρθρος 7.00 π.μ. Τὸ ἀπόγευμα: Ἑσπερινὸς 5.00 μ.μ.

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

 

Ἡ τέλεση Ἱερῶν Μνημοσύνων γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας εἶναι ἱερὸ χρέος κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ ποὺ ἀποῤῥέει τόσο ἀπὸ τὴν Θεολογία καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πρακτική τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡ τέλεση κάθε Ἱεροῦ Μνημοσύνου εἶτε πρόκειται γιὰ τὰ Τριήμερα, τὰ Ἑννεάμερα, τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο, τὸ Τρίμηνο Μνημόσυνο, τὸ Ἑξάμηνο Μνημόσυνο, τὸ Ἑννεάμηνο Μνημόσυνο καὶ τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ συνδέεται μὲ τὴν Θεία Λειτουργία. Ἡ λέξη «Μνημόσυνο» σημαίνει τὴν μνημόνευση τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κόλυβα τὰ ὁποία θὰ πρέπει νὰ τὰ πηγαίνουμε στὸ Ναὸ μἐ τὴν ἔναρξη τῆς Θ. Λειτουργίας, θὰ προσφέρουμε καὶ τὸ «πρόσφορο» –πάντοτε ζυμωτὸ καὶ ποτὲ ἀγορασμένο– ἀπ’ ὅπου θὰ βγεὶ ἡ «μερίδα» γιὰ τὴν ψυχή. Ἡ «μερίδα» αὐτὴ θὰ τοποθετηθεὶ ἀπὸ τὸν Ἱερέα πάνω στὸ Ἅγιο Δισκάριο. Θὰ δώσουμε ἐμεῖς δηλαδὴ τὴν εὐκαιρία στὴν ψυχὴ γιὰ τὴν ὁποία θὰ γίνει τὸ Μνημόσυνο –πάντοτε συνδεδεμένο μὲ τὴν Θ. Λειτουργία– νὰ βρεθεὶ ἐκεῖ ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ «μερίδα» τῆς Θεοτόκου καὶ τὰ Τάγματα τῶν Ἁγίων. Θὰ ῥίψει ὁ Ἱερεὺς τὴν «μερίδα» τῆς ψυχῆς μέσα στὸ Ἅγιο Ποτήριο λέγοντας τὰ ἑξὴς λόγια: «ἀπόπλυνον, Κύριε, τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐνθάδε μνημονευθέντων δούλων Σου τῷ Αἵματί σου τῷ Ἁγίῳ, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρὸς καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων». Τὶ μεγαλύτερη τιμή, τὶ μεγαλύτερη εὐλογία, τὶ μεγαλύτερη βοήθεια μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὶς ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων! Ὅλα αὐτὰ ὅμως μόνο ὅταν τὸ Μνημόσυνο τελεῖται μαζὶ μὲ Θ. Λειτουργία καὶ δὲν ἀρκούμαστε στὸ ἐλάχιστο ποὺ εἶναι ἡ τέλεση κάποιου Τρισαγίου ἐπὶ τοῦ τάφου καὶ μόνον, ἑνὼ μποροῦμε μὲ τὸν πιὸ πάνω τρόπο νὰ ὠφελήσουμε πολαπλὼς καὶ οὐσιαστικὼς τὴν ψυχή. Θὰ πρέπει δὲ κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Μνημοσύνων νὰ προσέχουμε ὥστε νὰ προετοιμάζουμε καὶ τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τὴν Ἱερὰ Ἐξομολόγηση, τὴ νηστεία, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴ συμμετοχή μας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς, καὶ ὄχι νὰ προσερχόμαστε στὸ τέλος «πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» καὶ νὰ ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση! νὰ μᾶς ἔχουν καὶ φυλαγμένη θέση μπροστά. Ἡ ἡμέρα τῆς τελέσεως τῶν Μνημοσύνων γιὰ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου ἀφοὺ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς μὲ τὴν εἰς Ἄδου Κάθοδόν Του τὸ Μεγάλο Σάββατο, καθαγίασε αὐτὴν τὴν ἡμέρα ὡς τὴν πρέπουσα ἡμέρα γιὰ νὰ τιμῶνται καὶ νὰ «μνημονεύονται» οἱ κεκοιμημένοι.

1.Κάθε Σάββατο απόγευμα από 3.15 μ.μ έως 5.00 μ.μ θα βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο. Επίσης τις παραμονές μεγάλων εορτών ,προ του Εσπερινού, θα βρίσκεται Ιερέας στο Κοιμητήριο Εάν κάποιος επιθυμεί την τέλεση έκτακτης Ιεροπραξίας στο Κοιμητήριο θα επικοινωνεί με τον Εφημέριο του ναού στο τηλέφωνο του Ναού(2610-522-104).

2.Το Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως τελείται από τον π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Τηλ. Ι. Ναού 2610-522-104).

3.Στην Ενορία μας από τον Αύγουστο του 2010 λειτουργεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΝΔΥΣΕΩΣ. Μπορούμε όλοι να ενισχύουμε την Τράπεζα Τροφίμων & Ενδύσεως με τους εξής τρόπους: α) Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή στον Πρόναο της Εκκλησίας υπάρχει «το καλάθι της Αγάπης» όπου μπορούμε να προσφέρουμε το προιόν της αγάπης μας. Έχουμε τονίσει στην αγάπη σας ότι στόχος είναι οι πολλοί να φέρνουν από ένα αντικείμενο π.χ ένα κουτί γάλα, ένα πακέτο μακαρόνια ή ζάχαρι κ.λ.π ,και όχι οι λίγοι να φέρνουν σακούλες με τρόφιμα , αφού κατανοούμε απόλυτα τη δύσκολη συγκυρία της εποχής. β) Κάθε Πέμπτη απόγευμα 5.30-6.30 μ.μ λειτουργεί η Τράπεζα Τροφίμων & Ενδύσεως στη Αίθουσα του Ναού όπου εκεί μπορούμε είτε να προσφέρουμε είτε να λάβουμε βοήθεια.γ) Εντός του Ι. Ναού υπάρχει το Κυτίον του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας όπου μπορούμε να προσφέρουμε από το περίσευμα της καρδιάς μας.

4. Στην Ενορία μας λειτουργούν τμήματα Κατηχητικού ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΟΥ, Σάββατο πρωϊ 10.30-11.30 π.μ. στον Ι. Ναό.

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α΄, Β΄& Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ,Σάββατο πρωΐ,10.30-11.30 π.μ στην Αίθουσα του Ναού

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ΄,Ε΄& ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, Σάββατο πρωΐ, 10-30-11.30 π.μ. στον Ι. Ναό.

ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ, Κυριακή πρωΐ, 10-15-11.15 π.μ στην Αίθουσα του Ι. Ναού.

5.Με πλήρη επίγνωση της οικονομικών δυσκολιών που ταλανίζουν όλους μας , παρακαλούμε για την συνέχιση κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του καθ’ενός ,της συνεισφοράς της μηνιαίας οικονομικής συνδρομής προς τον Ιερό Ναό. Κάθε λεπτό του  ευρώ είναι πολύτιμο για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του Ποιμαντικού και Πνευματικού έργου της Ενορίας μας.

6. Τα πρόσφορα που φέρνουμε στο Ναό κατά την τάξη της Εκκλησίας πρέπει να προσκομίζονται εγκαίρως. α)Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι στο Ναό είτε στον Εσπερινό (το πλέον σωστό) είτε πολύ νωρίς στον Όρθρο, δηλαδή  εώς 7.15 π.μ.β) Απαραίτητο είναι να συνοδεύεται το πρόσφορο από το «Δίπτυχο» , με τα ονόματα εγγεγραμμένα στη Γενική πτώση και ολόκληρα ,όπως βαπτισθήκαμε στην Ιερά Κολυμβήθρα.γ) Εάν αναγράφουμε ονόματα κληρικών ή μοναχών αυτά αναγράφονται πρώτα και έπειτα των λαικών.

7. «Αντί στεφάνων» μπορούμε να προσφέρουμε υπέρ του Ι. Ναού ή υπέρ του Φιλοπτώχου.

8.Επανερχόμαστε στο θέμα των κεριών και επισημαίνουμε στην αγάπη σας ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την υπερβολική και εκτός Ιεράς Παραδόσεως πρακτική που έχει παρατητηρηθεί στο Ναό μας . Να ανάβουμε δηλαδή πάρα πολλά κεριά ενώ το ΟΡΘΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΕΝΑ Ή  ΔΥΟ ΚΕΡΙΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *