Εκκλησιαστικό Πρόγραμμα Απριλίου 2013

 

 

ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

   Έχων ημέρας Τριάκοντα. Η ημέρα έχει ώρας 13 και η νυξ ώρας 11.

Δευτέρα 1/4. Πρωϊνή Ακολουθία & Αγιασμός 6.30-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ .μ.

Τρίτη 2/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π. μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο  6.00-7.15 μ .μ.

Τετάρτη 3/4 . Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.15 π. μ……

 Το απόγευμα: Εσπερινή  Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-7.45 μ.μ.

Σύναξη Νέων 8.00-9.00 μ .μ. Γίνεται συζήτησις  με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη τη διδασκαλία.

Πέμπτη 4/4 . Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 μ .μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Παρασκευή 5/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων 6.30-9.30 π.μ.

 Το απόγευμα: ΟΙ Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7.00 μ.μ.

Σάββατο γ ΄των νηστειών 6/4 . Ευτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως (+582). Των εν Περσίδι 120 μαρτύρων (+344-47). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ .μ.(Ευλογημένη παράδοση είναι το να φέρνουν οι πιστοί βιολέτες για να στολιστεί ο Τίμιος Σταυρός).

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) 7/4. Καλλιοπίου και Ακυλίνης μαρτύρων (+304). Όρθρος-η τελετή της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού-Θ. Λειτουργία 6.30-10.15 π.μ.

Το απόγευμα: Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00-5.45 μ.μ.

Δευτέρα 8/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Τρίτη 9/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 μ.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Τετάρτη 10/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.15 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-7.45 μ.μ.

Σύναξη Νέων 8.00-9.00 μ.μ. Γίνεται συζήτησις με νέους και νέες, νέα ζευγάρια με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία.

Πέμπτη 11/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα:  Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Παρασκευή 12/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: ΟΙ Δ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 7.00 μ.μ.

Σάββατο δ΄των νηστειών 13/4. Μαρτίνου πάπα ‘ Ρώμης ομολογητού (+655), Ζωίλου και λοιπών μαρτύρων. { Επέτειος της αποφράδος ημέρας της υπό των Φράγγων γενομένης αλώσεως της Κων/πόλεως (13 Απριλίου 1204). Θ. Λειτουργία 7.00-9.00 π.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  14/4. « Ιωάννου οσίου συγγραφέως της Κλίμακος» , Θωμαϊδος μάρτυρος. Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00-5.45 μ.μ.

Δευτέρα 15/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Τρίτη 16/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Τετάρτη 17/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 7.00-8.50 π.μ.

(Λόγω του Μ. Κανόνος δε θα πραγματοποηθεί η Σύναξις των Νέων)

Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος 18/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Παρασκευή 19/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 6.30-9.30 μ.μ (περίπου).

Σημείωσις:Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου δύναται να ψαλλεί είτε μαζί με το μικρό απόδειπνο (όπως έγινε κατά την α΄,β΄,γ΄ και δ΄στάση των Χαιρετισμών) είτε μαζί με την ακολουθία του Όρθρου, όπως γίνεται στην Ενορία μας. Όταν ψάλλεται η ακολουθία του Ακαθίστου στον Όρθρο, έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλην όμως έχει και κατανυκτικότερο χαρακτήρα αφού δίδει την ευκαιρία στους πιστούς μέσα από το πλήθος των ύμνων να απευθύνουν δεήσεις και ικεσίες εκτενώς προς την Υπέρμαχον Στρατηγόν του γένους μας, την Κυρίαν Θεοτόκον και Μητέρα του Θεού ημών.

Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου 20/4.Θεοδώρου οσίου του Τριχινά, Ζακχαίου αποστόλου. Θ. Λειτουργία 8.00-9.30 π.μ. (άνευ όρθρου επειδή ο όρθρος εψάλει χθες εις τον Ακάθιστον Ύμνον).

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 21/4. «Μαρίας οσίας της Αιγυπτίας». Αλεξάνδρας της βασιλίσσης. Θ. Λειτουργία 6.30-10.00 π.μ.

Το απόγευμα: Κατανυκτικός Εσπερινός 5.00 μ.μ.

Δευτέρα προ των Βαϊων 22/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Τρίτη προ των Βαϊων 23/4. Πρωϊνή ακολουθία 6.30-8.45 π.μ.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο6.00-7.15 μ.μ.

Τετάρτη προ των Βαϊων 24/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 6.30-9.30 π.μ.

Λόγω της Ιεράς Αγρυπνίας δε θα πραγματοποιηθεί η Σύναξις των Νέων.

Πέμπτη προ των Βαϊων 25/4. + Μάρκου του αποστόλου και ευαγγελιστού (α΄αι.). Το βράδυ της Τετάρτης (24/4) θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία μετά Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας από ώρας 9.30 μ.μ. έως 1 μετά μεσονύκτιον.

Το απόγευμα: Μέγα Απόδειπνο 6.00-7.15 μ.μ.

Παρασκευή προ των Βαϊων 26/4. Πρωϊνή Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.

Το απόγευμα:  Μικρό Απόδειπνο και ο Κανών του Αγίου Λαζάρου 6.00-7.00 μ.μ.

+ Σάββατο του Λαζάρου 27/4. Θ. Λειτουργία 7.00-9.30 π.μ.

Το απόγευμα: Εσπερινός 6.00 μ.μ.

+ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28/4. «Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Θ. Λειτουργία 7.00-10.

                         « ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ»

Το απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-9.00 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  29/4. «Μνείαν ποιούμεθα Ιωσήφ του παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης συκής».

Το πρωϊ: Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00-9.15 π.μ

Το απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-8.50 μ.μ.

+ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30/4. « Η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων».

Το πρωϊ: Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 7.00-9.15 π.μ.

Το απόγευμα: Ακολουθία του Νυμφίου 7.00-9.00 μ.μ.

                                                       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. 1.     Η Ιερά Εξομολόγησις θα γίνεται μέχρι τη Παρασκευή προ των Βαϊων σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που αναρτάται στα προπύλαια του Ναού.
 2. 2.     Καλό είναι τα Ιερά Ευχέλαια να προγραμματισθούν εγκαίρως μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου
  1. 3.     Τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματισθεί η Θ. Κοινωνία για τους ασθενείς.Γι τούτο παρακαλούμε θερμά τους αγαπητούς ενορίτες να ενημερώσουν εγκαίρως στο τηλέφωνο του Ι. Ναού 2610 -522-104 ,  το αργότερο έως τη Μ. Τρίτη.
  2. 4.     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ.

Είναι ευλογημένη παράδοση οι πιστοί να προσφέρουν άνθη και στεφάνια προκειμένου να στολισθεί ο Επιτάφιος , ο Σταυρός και όλος γενικά ο Ναός της άγιες ημέρες του Πάσχα. Θερμά παρακαλούμε τους αγαπητούς ενορίτες μας να το πράξουν και φέτος προσφέροντας ο καθ’ένας ό,τι μπορεί με ταπείνωση και επισημαίνουμε ότι τα στεφάνια που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι από άνθη και όχι κάποια «ακάνθινα» που κυκλοφορούν.

 1. 5.     ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ & ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ (δημιουργίες των παιδιών του Κατηχητικού μας σχολείου).

  Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διατίθενται από τον Ι. Ναό μας οι αναστάσιμες λαμπάδες τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν οι ευλαβείς ενορίτες μας.

 1. 6.     Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
 • Να ακολουθούμε τον Επιτάφιο ( πίσω από τους Ιερείς) και όχι να προπορευόμαστε βάζοντας πίσω μας τον Βασιλέα της δόξης.
 • Να μην συζητούμε αλλά να προσευχόμαστε και να ψάλλουμε ει δυνατόν τα εγκώμια του Επιταφίου.
 • Τα σπίτια και τα καταστήματα από τα οποία θα διέλθει ο Επιτάφιος να είναι φωταγωγημένα , να έχει αναρτηθεί η Ελληνική  Σημαία, να καίγονται κεριά και θυμίαμα.

Να μην ενθαρρύνουμε τόσο κατά τη Μ. Παρασκευή όσο και κατά την Ανάσταση συμπεριφορές κάποιων που με κροτίδες και άλλα ανίερα και επικίνδυνα μέσα βεβηλώνουν αυτές τις άγιες ημέρες και εάν μεν το κάνουν από άγνοια ας καταλάβουν ότι οι εχθροί του Χριστού δε θέλουν να ακούγονται οι ιερές ψαλμωδίες και το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

 

 

Please follow and like us:
error

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *