Ποιμαντική Ασθενών

Στα πλαίσια της ποιμαντικής μέριμνας του Ιερέως της ενορίας πραγματοποιούνται επισκέψεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις οικείες οσάκις υπάρχει ενημέρωση ότι κάποιος ενορίτης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας προκειμένου να τον ενισχύσουν.