Διακονία στο κοιμητήριο

Εντός των ορίων της διοικητικής ευθύνης της ενορίας μας συμπεριλαμβάνεται και το Δημοτικό Κοιμητήριο του δημοτικού διαμερίσματος Μεσσάτιδος και γι’ αυτό λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια εκ μέρους της ενορίας μας ώστε κάθε Σάββατο απόγευμα να βρίσκεται ο Ιερέας στο Κοιμητήριο για να διακονεί τις εκεί ανάγκες αλλά και οσάκις κάποιος επιθυμεί την τέλεση κάποιας έκτακτης ιεροπραξίας να επικοινωνεί με τον εφημέριο στο τηλέφωνο του Ι. Ναού 2610-522104