Λιτάνευση της Ι. Εικόνος της Θεοτόκου

ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ :

-Ι. ΝΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ δεξιά

-ΓΕΡΜΑΝΟΥ αριστερά

-Ηλείας αριστερά

-ΑΘΗΝΩΝ δεξιά

-ΘΡΑΚΗΣ αριστερά

-ΗΛΕΙΑΣ αριστερά

– ΓΕΡΜΑΝΟΥ δεξιά

-Ι. ΝΑΟΣ.

Please follow and like us: